PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

PERSOONLIJKE GEGEVENS

ORCHESTRA verbindt zich ertoe om het privéleven van personen en de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie te beschermen.

De informatie en gegevens over u, opgevraagd door ORCHESTRA, verantwoordelijk voor de verwerking ervan, zijn nodig voor de registratie en de opvolging van uw bestelling, voor het commercieel beheer en de marketing van uw dossier en voor de kwaliteit van onze relaties. Deze informatie en gegevens worden ook bijgehouden omwille van veiligheidsredenen, om de wettelijke en reglementaire verplichtingen na te leven, evenals om het mogelijk te maken om de diensten die wij u aanbieden en de informatie die wij u verstrekken te verbeteren en te personaliseren. Conform de gewijzigde wet inzake informatica en vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978, beschikt u over het recht op inzage en rechtzetting van uw persoonlijke gegevens en over het recht tot verzet tegen de verwerking ervan. Dat recht kunt u uitoefenen door te schrijven naar: ORCHESTRA Klantendienst, 200 av des tamaris, St Aunes, CS 80200, 34134 Mauguio Cedex - France. U voegt daarbij een kopie van uw identiteitsbewijs toe aan de brief. Alle gegevens die persoonlijk zijn worden onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004. In dat opzicht beschikt het Lid over het recht tot toegang en tot het rechtzetten of verwijderen van de gegevens die op hem betrekking hebben en die door Orchestra verwerkt werden, evenals over het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens omwille van doeleinden voor rechtstreekse commerciële prospectie. Het Lid kan die rechten uitoefenen bij de Klantendienst van Orchestra, 200 Avenue des Tamaris, St Aunès, CS80200 34134 MAUGUIO CEDEX. Om dat recht uit te oefenen moet hij contact opnemen met de Klantendienst van Orchestra, hetzij telefonisch op het nummer 09 69 32 33 01 voor Europees Frankrijk (prijs van een lokaal gesprek) of op + 33 499 51 50 32 (prijs van een internationaal gesprek) voor het buitenland, van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 19.00 uur of via ons contactformulier in de rubriek 'DE ORCHESTRA CLUB' op shop-orchestra.com.

Conform de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica en vrijheden, maakt de verwerking van informatie op naam die verzameld werd in de Orchestra winkels en op de site orchestra.com het voorwerp uit van een verklaring bij de CNIL onder het nummer 1516068.

Als er bij een aankoop in een Orchestra winkel een e-mailadres en/of een gsm-nummer gegeven wordt, dan wordt dat e-mailadres en/of gsm-nummer automatisch opgeslagen in het klantenbestand van Orchestra als abonnee op nieuwsbrieven en sms'jes van de Orchestra Groep. Het Lid kan zich uitschrijven met behulp van een link in de nieuwsbrieven of door STOP te antwoorden op de sms'jes. Bij het aanmaken van een account op orchestra.com gebeurt de registratie in het klantenbestand van Orchestra volgens dezelfde voorwaarden.

Als u contact opneemt met onze klantendienst, dan heeft uw gesprekspartner rechtstreeks toegang tot uw persoonlijk dossier, ofwel via uw e-mailadres, ofwel via het nummer van uw Clubkaart ofwel via uw naam en familienaam.

BELEID INZAKE COOKIES

In deze rubriek 'COOKIES' komt u meer te weten over uw rechten en over de oorsprong en het gebruik van surfinformatie die verwerkt wordt naar aanleiding van uw bezoek aan onze site.

Deze rubriek is dus belangrijk voor u, want u wilt een positieve ervaring vol vertrouwen met onze Diensten, en voor ons, want wij willen op een exacte en volledige manier een antwoord geven op uw vragen over uw bezoek aan onze site en wij willen daarbij rekening houden met uw wensen.

Zo kan de informatie over het surfgedrag via uw terminal (computer, tablet, smartphone ...), tijdens een bezoekje aan onze site geregistreerd worden in 'Cookies'-bestanden die op uw terminal geïnstalleerd zullen worden. Bovendien kunnen wij rechtstreeks of via tussenkomst van onze partners (communicatiebureaus, reclameregie) reclameruimte kopen om onze activiteiten en aanbiedingen te promoten op sites/applicaties van derden, die door middel van publicitaire content (tekst, afbeelding, animatie, video ...) verdeeld worden door die sites/applicaties. U moet weten dat enkel de zender van een cookie de informatie die eraan verbonden is kan lezen of wijzigen.

Uitzenden van cookies naar onze website

Als u onze site bezoekt, dan kunnen wij, onder voorbehoud van uw keuze (zie '7 - Uw keuzes inzake cookies'), diverse cookies installeren op uw terminal waarmee wij de browser van uw terminal gedurende de geldigheidsduur van het betrokken cookie kunnen herkennen.

Functie van cookies:

 • opstellen van statistieken en bezoekersvolumes en gebruik van verschillende onderdelen waaruit onze site bestaat (bezochte rubrieken en content, parcours), waarmee wij de het belang en de ergonomie van onze diensten kunnen verbeteren;
 • de voorstelling van onze site aanpassen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, schermresolutie, gebruikt besturingssysteem ...) tijdens uw bezoekjes aan onze site, afhankelijk van de materialen en software voor beeld of lezen waar uw terminal gebruik van maakt;
 • informatie opslaan met betrekking tot een formulier dat u ingevuld heeft op onze site (inschrijving of toegang tot uw account) of tot producten, diensten of informatie die u gekozen heeft op onze site (ingeschreven diensten, inhoud van een winkelmandje ...);
 • u toegang verlenen tot voorbehouden en persoonlijke zones op onze site, zoals uw account, dankzij identifiers of gegevens die u ons mogelijk eerder heeft toevertrouwd;
 • beveiligingsmaatregelen instellen, bijvoorbeeld als er u na een tijdje gevraagd wordt om opnieuw in te loggen voor bepaalde inhoud of een bepaalde dienst.

2) Versturen van cookies door derden naar gebruikers van onze site

De publicitaire content (afbeeldingen, animaties, video's ...) die verspreid wordt in onze publicitaire zones kunnen Cookies van derden bevatten.

Het uitzenden en gebruiken van cookies door die derden is onderworpen aan het beleid inzake het privéleven van die derde partij.

Dankzij deze cookies kunnen deze laatsten, gedurende de geldigheidsperiode van die cookies:

 • het aantal weergaven van de publicitaire content via onze publicitaire zones optekenen, de reclame identificeren die zo weergegeven wordt, het aantal gebruikers dat op elke reclame geklikt heeft, de sommen berekenen die daardoor verschuldigd zijn en statistieken opstellen;
 • uw terminal herkennen als u later surft naar om het even welke andere site waarop die adverteerders of derden ook cookies uitzenden en, indien het geval zich voordoet, die sites en diensten van derden of de reclame die ze verspreiden aanpassen aan de browser van uw terminal waarvan ze op de hoogte kunnen zijn;

3) De Cookies die door ons op sites worden geplaatst waarop wij adverteren

Als u naar een site/applicatie gaat met reclame van ORCHESTRA, dan kan die advertentie een cookie bevatten. Die cookie kan, onder voorbehoud van uw keuzes, geregistreerd worden op uw terminal waardoor wij de browser van uw terminal kunnen herkennen tijdens de geldigheidsduur van het cookie in kwestie.

Deze Cookies worden gebruikt:

 • om het aantal weergaven en activeringen van onze publicitaire content op sites/applicaties van derden op te tekenen, om die inhoud en die sites/applicaties te identificeren, om het aantal gebruikers dat op de content geklikt heeft vast te leggen;
 • om de sommen te berekenen die verschuldigd zijn aan de ketens voor publicitaire verspreiding (communicatiebureau, publicitaire regie, site/support voor verspreiding) en om statistieken op te stellen;
 • om de voorstelling van de site aan te passen waartoe de inhoud van één van onze reclames leidt :
  - naargelang de voorkeuren voor weergave van uw terminal (gebruikte taal, schermresolutie, gebruikt besturingssysteem ...) tijdens uw bezoekjes aan onze site en naargelang de materialen en software voor weergave of het lezen van uw terminal,
  - naargelang de gegevens inzake lokalisatie (lengte en breedte) door uw terminal, mits uw voorafgaand akkoord;
 • om de latere navigatie door uw terminal op sites/applicaties of op andere publicitaire inhoud waarvoor wij cookies gebruiken op te volgen.

4) 'Flash' © cookies van 'Adobe Flash Player'™

'Adobe Flash Player'™ is een informatica applicatie waarmee dynamische inhoud met behulp van de informaticataal 'Flash' snel ontwikkeld kan worden. Flash (en de applicaties van hetzelfde type) slaat parameters, voorkeuren en het gebruik van die content op dankzij een technologie die lijkt op die van de cookies. 'Adobe Flash Player' beheert die informatie en uw keuzes echter via een andere interface dan deze die aangeleverd wordt via de software van uw browser.

In de mate waarin uw terminal content kan weergeven die ontwikkeld werd met Flash-taal, nodigen wij u uit om toegang te verkrijgen tot het beheer van Flash cookies. Dat kan rechtstreeks via de site van Adobe: http://www.adobe.com/fr/.

Weergave van reclame die aangepast is aan uw surfgedrag:

Het is ons doel om u reclame aan te bieden die zo relevant mogelijk is. Daartoe maakt de technologie van cookies het mogelijk om in real time te bepalen welke reclame er op een terminal weergegeven moet worden, in functie van het recente surfgedrag op een of meerdere sites of applicaties.

Uw interesse in de reclame die op uw terminal weergegeven wordt terwijl u een site raadpleegt, bepaalt vaak de publicitaire middelen van die site waardoor de diensten, die vaak gratis aan de gebruikers aangeboden worden, beheerd kunnen worden. U verkiest ongetwijfeld om reclame te zien te krijgen die overeenstemt met uw interesses dan reclame die voor u helemaal niet van belang is. Bovendien hebben de adverteerders die hun reclame willen verspreiden er alle belang bij dat hun aanbiedingen terecht komen bij gebruikers die er hoogstwaarschijnlijk in geïnteresseerd zijn.

6) Door het gebruik van uw terminal te delen met andere personen

Wij kunnen niet garanderen dat de diensten en reclame bestemd voor uw terminal wel degelijk overeenstemmen met uw eigen gebruik van die terminal en niet met het gebruik van iemand anders die dezelfde terminal gebruikt.

Het delen van uw terminal met andere personen en de configuratie van de parameters voor uw browser inzake cookies, is uw eigen keuze en verantwoordelijkheid.

7) Uw keuze inzake cookies

U heeft verschillende mogelijkheden om uw cookies te beheren. Alle parameters die u instelt kunnen uw surfgedrag op het internet veranderen evenals uw voorwaarden inzake de toegang tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van Cookies nodig is.

U kunt op elk moment kiezen om uw wensen inzake cookies te uiten en aan te passen, op de manier die hieronder vermeld wordt.

De keuzes die u aangeboden worden door uw browser

U kunt uw browser zo configureren dat de cookies geregistreerd worden in uw terminal of dat ze verworpen worden, hetzij systematisch, hetzij naargelang de uitzender. U kunt uw browser ook zo configureren dat het aanvaarden of weigeren van cookies u gericht voorgesteld wordt, vóór een cookie mogelijk geregistreerd wordt op uw terminal. Raadpleeg de rubriek 'Hoe uw keuzes uitoefenen, in functie van de browser die u gebruikt?' voor meer informatie.

Uw akkoord inzake cookies

De registratie van een cookie in een terminal wordt in essentie onderworpen aan de vrije wil van de gebruiker van de Terminal, die deze persoon op elk moment gratis kan uitdrukken en wijzigen via de keuzemogelijkheden die hem geboden worden door de software van zijn browser.

Als u in de software van uw browser de registratie van cookies op uw Terminal aanvaard heeft, dan kunnen de cookies, die op de pagina's en in de content geïntegreerd zijn, tijdelijk opgeslagen worden in een speciale map op uw Terminal. Ze zullen enkel gelezen kunnen worden door de zender ervan.

Cookies weigeren

Als u weigert dat de cookies die wij uitzenden op uw Terminal opgeslagen worden, of als u de cookies die wij daar geregistreerd hebben verwijdert, dan kunt u niet langer genieten van een aantal functionaliteiten die wel degelijk noodzakelijk zijn om in bepaalde zones van onze site te surfen. Dat zal met name het geval zijn als u probeert om toegang te krijgen tot onze content of diensten waarvoor u moet inloggen. Dat zal eveneens het geval zijn als wij, omwille van technische compatibiliteit, het type browser dat door uw terminal gebruikt wordt, de parameters voor taal en weergave of het land waarin uw terminal verbonden is met het internet niet kunnen herkennen.

In dat geval verwerpen wij elke verantwoordelijkheid voor de gevolgen die verbonden zijn aan de minder goede werking van onze diensten, wat voortkomt uit het feit dat wij de cookies, die nodig zijn voor een goede werking en die u geweigerd of verwijderd heeft, niet kunnen registreren of raadplegen.

Hoe uw keuzes uitoefenen, in functie van de browser die u gebruikt?

Voor het beheer van cookies en van uw keuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, waar u kunt ontdekken hoe u uw instellingen op het vlak van cookies kunt aanpassen.

Voor Internet Explorer™: open het menu Hulpmiddelen, selecteer Internetopties; klik op het tabblad Vertrouwelijkheid en kies daarna het gewenste niveau;

Voor Firefox™: open het menu Hulpmiddelen, selecteer daarna Opties; klik op het tabblad privéleven en kies daarna de gewenste opties;

Voor Chrome™: open het configuratiemenu (tandwiellogo), selecteer daarna Parameters, klik op Geavanceerde parameters en daarna op Parameters voor content en kies vervolgens de gewenste opties;

Voor Safari™: open het menu 'Safari', klik op Voorkeuren en daarna op Beveiliging; klik op Cookies weergeven en kies de gewenste opties;

Voor Opera™: open het menu Hulpmiddelen, selecteer Voorkeuren; klik op het tabblad Geavanceerd en daarna klikt u in de rubriek Cookies op Cookies beheren; kies de gewenste opties.

Uw online keuzes bij interprofessionele platformen

U kunt naar de site Youronlinechoices gaan. Dat is een site van professionals uit de digitale reclame die zich gegroepeerd hebben in de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance) en die in Frankrijk beheerd wordt door het Interactive Advertising Bureau France.

Zo leert u de ondernemingen kennen die lid zijn van het platform en die u de mogelijkheid bieden om de cookies die door die ondernemingen gebruikt worden te aanvaarden of te weigeren om zo de reclame die mogelijk op uw terminal weergegeven wordt aan te passen aan uw browserinformatie: http://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren

Dat Europees platform wordt gedeeld door honderden professionals uit de internetreclame en het vormt een centrale interface waar u uw aanvaarding of weigering te kennen kunt geven van cookies die mogelijk gebruikt kunnen worden om de reclame die mogelijk op uw terminal weergegeven wordt aan te passen aan het surfgedrag van die terminal.

Merk op dat deze procedure de weergave van reclame op de sites die u bezoekt niet verhindert. Ze blokkeert enkel de technologieën waarmee u de reclame kunt aanpassen aan uw interesses.