Wettelijke mededelingen

WETTELIJKE MEDEDELINGEN 
 
UITGEVER 
NEWORCH, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 13.000.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Montpellier onder nummer 882 808 587, met intracommunautair BTW-nummer FR47882808587 en met maatschappelijke zetel te ZAC SAINT ANTOINE 200 Avenue des Tamaris 34130 SAINT AUNES, vertegenwoordigd door haar huidige voorzitter. 
 
DIRECTEUR PUBLICATIE 
Pierre MESTRE 
 
CONTACT 
Per post naar het volgende adres 
NEWORCH SAS 
ORCHESTRA Klantenservice 
ZAC SAINT ANTOINE  
200 Avenue des Tamaris  
34130 SAINT AUNES 
 
Per e-mail naar het volgende adres: orchestraetvous@orchestra-premaman.com 
 
Per telefoon op het volgende nummer Telefoon: 02 240 66 12 Van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 
 
NEWORCH is niet verantwoordelijk voor de kosten van de operator voor een oproep van de Klant vanuit het buitenland. 
 
COPYRIGHT 
Alle informatie op de website https://be.shop-orchestra.com/nl/home/ (zowel de documenten op de site als alle elementen die voor de site werden gecreëerd) zijn eigendom van NEWORCH of van haar dochterondernemingen en filialen en zijn onderworpen aan de bescherming van het auteursrecht wanneer ze op deze webserver ter beschikking van het publiek worden gesteld. Alle reproductierechten zijn voorbehouden. In overeenstemming met de bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom, mogen alle teksten die de pagina's van deze site vormen niet worden weergegeven of gereproduceerd, geheel of gedeeltelijk, op welk medium dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van NEWORCH. Ook de merken en handelsnamen die op deze site voorkomen zijn gedeponeerd. Hun reproductie, geheel of gedeeltelijk, van elementen van de site is verboden. 
 
HANDELSMERKEN EN ONDERSCHEIDENDE TEKENS 
Tenzij anders vermeld, zijn de bedrijfsnamen, logo's, producten en merken vermeld op deze website eigendom van NEWORCH. Zij mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEWORCH. 
 
PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES 
Ons privacy- en cookiebeleid is beschikbaar op de daarvoor bestemde pagina. 
 
HYPERLINKS 
NEWORCH en haar dochterondernemingen wijzen formeel alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de sites waarnaar zij links aanbieden. Deze links worden als dienst aangeboden aan de gebruikers van de NEW ORCH website of de websites van haar dochterondernemingen en filialen. De beslissing om de links te activeren ligt uitsluitend bij de webgebruikers. 
 
FOTO'S 
Productie, ontwerp en vormgeving van de site: NEWORCH  
 
SITE HOSTING 
Salesforce.com France, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 37.000 euro, met zetel te 3 Avenue Octave Gréard 75007 Parijs, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 483 993 226 en vertegenwoordigd door de heer Stéphane Jaccottet, voorzitter. 
 
EALISATIE 
De site wordt geproduceerd door NEWORCH, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 13.000.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Montpellier onder nummer 882 808 587, met intracommunautair BTW-nummer FR47 882808587 en met maatschappelijke zetel te ZAC SAINT ANTOINE 200 Avenue des Tamaris 34130 SAINT AUNES, vertegenwoordigd door haar huidige voorzitter. 
 
U vindt ook op deze site : 
- Onze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden 
- Onze Privacy Policy