ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE VERKOOP ORCHESTRA https://be.shop-orchestra.com/nl/home

U wordt geadviseerd om deze Algemene Verkoopvoorwaarden aandachtig te lezen en te gebruiken die van toepassing zijn tussen: Het bedrijf NEWORCH BELGIUM - maatschappelijke zetel: LOUISELAAN, 54- BRUSSEL (1050), intracommunautair btw-nummer: BE0750811573, hierna "Neworch" genoemd. En iedereen wiens doeleinden niet vallen onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije activiteit, de website https://be.shop-orchestra.com/nl/home bezoekt en/of wenst te gebruiken, en een aankoop op niet-professionele basis op genoemde site, hierna "de gebruiker" genoemd.

1 - ALGEMEEN

Het doel van deze algemene voorwaarden is om de rechten en plichten van de partijen te definiëren in het kader van de online verkoop van producten en diensten van het merk Neworch Belgium.

Door over te gaan tot een internetbestelling, aanvaardt de gebruiker van de site https://be.shop-orchestra.com/nl/home onvoorwaardelijk deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op online verkopen.

Om uw aanvaarding van deze voorwaarden te rechtvaardigen, moet u het vakje "Ik erken de algemene verkoopvoorwaarden van Orchestra te hebben gelezen en aanvaard" op de Website aanvinken voordat u uw bestelling plaatst.

Door een bestelling te plaatsen op https://be.shop-orchestra.com/nl/home, verklaart de gebruiker dat hij meerderjarig is en erkent hij ook volledig in staat te zijn om zich aan deze voorwaarden te binden.

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat dit contract onderworpen is aan het Franse recht, ongeacht het land van bestemming van de producten of zijn land van verblijf. De taal van de Algemene Voorwaarden is Frans.

Deze werden bijgewerkt op 17/11/2022 en annuleren en vervangen de vorige algemene verkoopvoorwaarden van https://be.shop-orchestra.com/nl/home. Deze bepalingen kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar de bepalingen die van toepassing zijn, zijn de bepalingen die van kracht waren op het moment van de bestelling op internet.

Voor vragen en in het bijzonder om een exemplaar van de voorwaarden die van toepassing zijn op uw bestelling te verkrijgen, nodigen wij u uit om contact op te nemen met de klantenservice van Orchestra:

2 - HET PRODUCT

 • De producten die te koop worden aangeboden op de site https://be.shop-orchestra.com/nl/home gelden zolang de voorraad strekt. In geval van een tekort aan voorraad na het plaatsen van de bestelling of in het geval van de onmogelijkheid om het product te leveren, zal Orchestra de gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte stellen.
 • Bepaalde producten, "beperkte series" genoemd, worden in beperkte hoeveelheden aangeboden en zullen niet opnieuw bevoorraad worden. Deze bepalingen ontnemen de gebruiker echter niet zijn herroepingsrecht.
 • Orchestra informeert de gebruiker over alle essentiële kenmerken van de aangeboden goederen. Orchestra nodigt de gebruiker uit om deze kenmerken aandachtig te lezen: grootte, kleur, materiaal, onderhoud, vorm.
 • Bij levering wordt het gekozen item vergezeld van alle beschrijvende documentatie en onderhoudsadviezen. De gebruiker erkent dat de foto die het product voorstelt op https://be.shop-orchestra.com/nl/home slechts indicatief is. Sommige wijzigingen kunnen optreden als gevolg van fotografische verwerking. Bovendien komen de foto's die de producten illustreren niet in het contractuele veld.

3 - PRIJS

 • De prijzen van de te koop aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro inclusief alle belastingen (TTC) en exclusief leveringskosten. De kosten van levering aan huis blijven de verantwoordelijkheid van de gebruiker en worden hem meegedeeld vóór de validatie van zijn bestelling.
 • Orchestra behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De producten worden echter gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de bestelling.

4 - BETALING

Alle bestellingen zijn betaalbaar in euro. U kunt uw bestelling betalen met :

 • Bankkaart : Carte Bleue, Visa, Mastercard, American Express, Bancontact/Mistercash. Uw betaling gebeurt niet bij de bestelling. Een afdruk van het totaalbedrag van uw bestelling wordt opgevraagd bij uw bank. De betaling vindt plaats wanneer het pakket wordt verzonden. Bij een zending in meerdere pakketten wordt per pakket een betaling gedaan waarvan de bedragen overeenkomen met het totaalbedrag van de artikelen in het pakket. In het geval dat een product uitverkocht of niet beschikbaar is, vindt er geen betaling plaats.
 • Cadeaukaart of E-cadeaukaart : Let op, in het geval van een terugbetaling, als de klant een deel van zijn bestelling doet met een (E)cadeaukaart en een deel met bankkaart, zal de (E)cadeaukaart voorrang krijgen op de bankkaart.
 • Apple Pay / Google Pay : Tijdens het Bestelproces kan de Koper kiezen voor betaling via Apple Pay, waarna hij/zij automatisch wordt doorverwezen naar een speciale pagina waar hij/zij de betaling kan valideren via de eerder door hem/haar ingevoerde bankgegevens.

De gestorte sommen kunnen op geen enkel moment worden beschouwd als een voorschot of aanbetaling. Bijgevolg is artikel L131-1 van de Consumentenwet niet van toepassing

ORCHESTRA behoudt zich in ieder geval het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren in geval van :

 • Bestaand geschil met de gebruiker
 • Gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling door de gebruiker
 • Weigering van autorisatie van betaling met creditcard van bankorganisatie
 • Frauduleus gebruik van cadeaubonnen of e-cards of externe cadeaubonnen

5 - VEILIGHEID VAN BETALING

 • Voor de beveiliging van zijn transacties werkt Orchestra samen met ADYEN, een PCI DSS-gecertificeerde e-commerce dienstverlener voor elektronische betalingen. Deze operator gebruikt het SSL-coderingsproces. Bankgegevens worden versleuteld en vervolgens veilig verzonden naar autorisatieservers waar de gegevens worden gecontroleerd om misbruik en fraude te beperken.
 • Deze vertrouwelijke gegevens worden nooit doorgegeven aan Orchestra.
 • De regels voor het gebruik van bankkaarten leggen de in België gevestigde banken de verplichting op om het risico van frauduleus gebruik van bankkaarten te dekken. Elke frauduleuze transactie wordt door de gebruiker gemeld aan zijn bank of aan de instelling die zijn kaart uitgeeft.

6 - DE BESTELLING

 • 6.1 - VOORAFGAANDE IDENTIFICATIE

  Voor elke eerste bestelling moet de gebruiker een account aanmaken op www.be.shop-orchestra.com, zich identificeren met zijn e-mailadres en wachtwoord.

  Let op: als een lid zijn e-mailadres wil wijzigen, kan het lid dit op elk moment doen in "Mijn account", maar het lid mag in geen geval een nieuw account aanmaken.

  De Gebruiker profiteert van Club-prijzen na activering van zijn kaart bij het aanmaken van een account. Alleen clubkaarten die zijn afgesloten in het vasteland van Frankrijk, België, Luxemburg, Spanje, Duitsland, Griekenland, Marokko, Réunion, Mauritius, Zwitserland, staan bestellingen toe op www.shop-orchestra.com met levering in het vasteland van Frankrijk, België en Spanje:

 • 6.2 REGISTRATIE EN VALIDATIE VAN DE BESTELLING

  Zodra uw winkelmandje is gevalideerd, kiest u het adres en de leveringsmethode en valideert u uw betalingsmethode, deze laatste stap formaliseert het verkoopcontract met Orchestra.

  Elke bestelling houdt aanvaarding in van de prijzen en beschrijvingen van de producten die te koop zijn.

  In bepaalde gevallen, met name voor niet-betaling, onjuist adres of elk ander probleem met betrekking tot uw account, behoudt Orchestra zich het recht voor om uw bestelling te blokkeren totdat het probleem is opgelost.

  In geval van onbeschikbaarheid van een besteld artikel, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. De annulering van de bestelling van dit artikel wordt dan uitgevoerd, het bedrag van dit artikel wordt U niet aangerekend, de rest van de bestelling blijft vast en definitief.

  Orchestra behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een gebruiker te weigeren in geval van een onbetaalde factuur of insolventie en om eventueel zijn gebruikersaccount op de site https://be.shop-orchestra.com/nl/home te beëindigen, onverminderd eventuele schadevergoeding.

7 - LEVERING

Indien er geen reserveringen werden gemaakt bij de levering van het pakket of bij ontvangst door de gebruiker, kan Orchestra niet overgaan tot compensatie of annulering van de bestelling. Er wordt aan herinnerd dat het herroepingsrecht alleen de teruggave van een nieuw product toestaat, in perfecte staat en ongebruikt.

 • 7.1 - LEVERINGSMETHODEN

  De hieronder aangegeven deadlines zijn niet gegarandeerd tijdens bepaalde periodes van hoge activiteit, bijvoorbeeld de soldenverkoop.

  • GRATIS levering in de winkel: het pakket wordt geleverd in de winkel van uw keuze, geselecteerd tijdens uw bestelling. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht na ontvangst van het pakket in de winkel, binnen 3 tot 10 werkdagen vanaf de datum van verzending vanuit ons magazijn.
  • Levering aan huis:
   Klant die geen lid is van de Orchestra club:
   Bestelling onder €89: €7,90
   Bestelling boven €89: gratis

   Klant die lid is van de Orchestra club:
   Bestelling onder €69: €7,90
   Bestelling boven €69: gratis

   2 tot 4 dagen vanaf de levering van uw pakket aan de koerier, levering door de koerier op het adres dat door de gebruiker op het bestelformulier is opgegeven.
 • 7.2 LEVERINGS VOORWAARDEN

  • 7.2.1. via bpost

   Indien het pakket na 2 bezoeken en voorafgaande aanmaningen per e-mail niet bij u thuis afgeleverd kon worden, wordt door Bpost een aanmaning van in afwachting in de brievenbus gedeponeerd. Dit bericht geeft de coördinaten aan van het postkantoor of relaispunt waar de gebruiker zijn pakket kan afhalen. Zijn pakket is 15 dagen beschikbaar vanaf de dag nadat het bericht van levering is ingediend. Daarna wordt het pakket teruggestuurd naar Orchestra. Afhaling op het postkantoor of Point Relais op vertoon van een identiteitsbewijs.

   Als uw pakket niet kon worden opgehaald bij een van de postkantoren of handelaarsnetwerken, wordt uw pakket binnen 15 dagen na 2 voorafgaande herinneringen per e-mail teruggestuurd naar Orchestra.

   De opname op het postkantoor of in het netwerk van handelaren gebeurt op vertoon van een identiteitsbewijs.

  • 7.2.2. Via so colissimo

   • Als uw pakket niet bij u thuis kon worden afgeleverd, wordt door de post (BPOST) een bericht van in afwachting in de brievenbus gedeponeerd. Dit bericht geeft de coördinaten aan van het postkantoor waar de gebruiker zijn pakket kan afhalen. Het pakket is vijftien dagen beschikbaar vanaf de dag na het indienen van het transitbericht. Na deze periode wordt het pakket teruggestuurd naar Orchestra. Opname op het postkantoor op vertoon van een identiteitsbewijs.
   • Indien uw pakket niet binnen vijftien dagen op het postkantoor of Point Relais kon worden opgehaald, wordt uw pakket teruggestuurd naar Orchestra.

    Voor het intrekken van uw bestelling is een geldig identiteitsbewijs vereist.

 • 7.3 LEVERING VERTRAGINGEN

  In geval van een vertraging van meer dan zeven (7) werkdagen na de maximale leveringsdatum aangegeven bij de bestelling, en behalve in geval van overmacht, kan de gebruiker zijn bestelling annuleren door telefonisch contact op te nemen met de klantenservice op het nummer 02 240 66 10, maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur of per e-mail naar orchestraetvous@orchestra-premaman.com. In dit geval wordt de gebruiker zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen terugbetaald, met uitsluiting van enige andere schadevergoeding.

 • 7.4 LEVERINGSVERIFICATIE

  De gebruiker is verplicht om de conformiteit van zijn bestelling te controleren op ontbrekend of niet-conform product of op zichtbaar gebrek van de geleverde producten, deze laatste worden dan geacht conform en vrij van elk zichtbaar defect te zijn. De deadline voor het maken van een voorbehoud is 72 uur. Als de verpakking en/of het artikel beschadigd is of tekenen van opening vertoont, moet de gebruiker dwingend voorbehoud of klacht indienen of zelfs weigeren. Voorbehouden, klachten of weigeringen moeten worden gericht aan de Klantenservice van Orchestra op het volgende adres:

  • België : orchestra – Retourservice /Weiveldlaan 35 G-H - 1930 ZAVENTEM -België

8 - TERUG

 • 8.1 RETOURNEREN (BINNEN DE HERROEPINGSTERMIJN)

  De gebruiker beschikt over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van zijn pakket. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de gebruiker het/de artikel(en) ongedragen, ongewassen, gelabeld en in de originele verpakking(en) binnen 14 dagen terugsturen naar het volgende adres (bewijs van deponering van het pakket als bewijs):

  ORKEST – Retourservice /Weiveldlaan 35 G-H - 1930 ZAVENTEM -België
  De verleende terugbetaling omvat die van het (de) geretourneerde artikel(en) en de verzendkosten van de bestelling. Retourkosten zijn voor rekening van de gebruiker. Er wordt aan herinnerd dat het herroepingsrecht alleen de teruggave van een nieuw product toestaat, in perfecte staat en ongebruikt.

  Om veiligheidsredenen kan het retourneren van een autostoeltje ALLEEN worden toegestaan als het autostoeltje gelabeld en in de originele verpakking wordt geretourneerd, binnen maximaal 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van het pakket. Bij twijfel behoudt Orchestra zich het recht voor om de teruggave van het autostoeltje te weigeren. Elke retourzending moet worden voorafgegaan door een uitdrukkelijk akkoord van de Klantenservice of de retourwinkel.

 • 8.2 WEB EN WINKEL retour

  In overeenstemming met de bepalingen van artikel L121-20 van de Consumentenwet kan de gebruiker binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van zijn bestelling gebruik maken van zijn recht op teruggave. Indien de termijn van dertig (30) dagen verstrijkt op een zaterdag, zondag of feestdag, kan de gebruiker zijn recht van teruggave uitoefenen op de eerstvolgende werkdag.

  Aan het einde van deze periode behoudt Orchestra zich het recht voor om de retourzending van het pakket te weigeren.

  Elk onvolledig, beschadigd, bevlekt, versleten of gebruikt artikel kan niet worden terugbetaald.

  Om veiligheidsredenen kan het retourneren van een autostoeltje ALLEEN worden toegestaan als het autostoeltje gelabeld en in de originele verpakking wordt geretourneerd, binnen maximaal 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van het pakket. Bij twijfel behoudt Orchestra zich het recht voor om de teruggave van het autostoeltje te weigeren. Elke retourzending moet worden voorafgegaan door een uitdrukkelijk akkoord van de Klantenservice of de retourwinkel.

  • 8.2.1. TERUG IN DE WINKEL

   Als de retourzending in de winkel wordt gedaan, is het niet nodig om een retourbon aan te maken. Het is noodzakelijk om de bevestigingsmail van de bestelling te tonen, evenals de clubkaart als de gebruiker lid is. Het is mogelijk om de artikelen terug te nemen, te profiteren van een creditnota of om te worden terugbetaald.

  • 8.2.2. RETOUR PER POST

   In het geval dat de Gebruiker een artikel wenst terug te sturen om een andere reden dan een defect artikel of een voorbereidingsfout, zijn de kosten voor het terugzenden van de artikelen per post (in een pakket met tracking) voor zijn rekening. Om dit recht van teruggave uit te oefenen, moet de gebruiker op https://be.shop-orchestra.com/nl/home gaan naar:

   • «Mijn account»
   • «Mijn bestellingen»
   • «Retourneren»
   • Klik op :
   • Selecteer het te retourneren artikel en geef de reden van retour aan
   • Download het retourformulier en druk het af om het bij het pakket te voegen

    De klant retourneert naar het volgende adres:
    ORKEST – Retourservice /Weiveldlaan 35 G-H - 1930 ZAVENTEM -België
 • DEFECT ARTIKEL EN FOUT BIJ VOORBEREIDING (RETOUR)

  • 8.3.1 TERUG IN DE WINKEL

   Voor elke aankoop in de winkel of op https://be.shop-orchestra.com heeft de klant een termijn van negentig (90) dagen om zijn recht van teruggave naar de winkel uit te oefenen. Het artikel zal dan worden onderworpen aan de goedkeuring van de Store Manager, die de gegrondheid van het verzoek zal beoordelen. Als het defect wordt bewezen, kan de klant worden vergoed.

  • 8.3.2 TERUG NAAR KLANTENSERVICE

   De klant heeft een periode van minder dan negentig (90) dagen om zijn recht van teruggave uit te oefenen. De klant moet contact opnemen met de klantenservice via een van de verschillende kanalen:

   - Per e-mail naar het adres orchestraetvous@orchestra-premaman.com.
   - Telefonisch op 02 240 66 10 van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u en zaterdag van 10u tot 18u
   - Via onze sociale netwerken

   Voeg kenmerkende foto's toe aan uw bericht. Het artikel wordt vervolgens onderworpen aan de expertise van de afdeling Kwaliteit, die de aanvraag op zijn bevindingen beoordeelt. Klantenservice zal zo spoedig mogelijk reageren en de te volgen procedure aangeven.

   Als het defect wordt bewezen, wordt de terugbetaling uitgevoerd met het betaalmiddel dat voor de bestelling is gebruikt.

   De klant retourneert (in een pakket met tracking) naar het volgende adres:
   ORCHESTRA – Retourservice /Weiveldlaan 35 G-H - 1930 ZAVENTEM -België

9 - TERUGBETALING

Een artikel aangekocht in een winkel of op https://be.shop-orchestra.com kan in alle winkels in België binnen dertig (30) dagen worden terugbetaald. De gebruiker wordt terugbetaald binnen een gemiddelde periode van zeven (7) dagen en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het pakket door Orchestra, door creditering op het bij de bestelling gebruikte betaalmiddel, indien -het was betaald met cadeaukaart en bankkaart, wordt de terugbetaling geprivilegieerd op de cadeaukaart. In geval van onrechtmatige terugzending door de gebruiker, behoudt Orchestra zich het recht voor om een volgende bestelling te weigeren. Neworch moet de klant alle betaalde bedragen, inclusief verzendkosten, terugbetalen, met uitzondering van de retourkosten als de goederen per post kunnen worden geretourneerd.

Elk leveringsprobleem moet worden gemeld op 02 240 66 10 of per e-mail orchestraetvous@orchestra-premaman.com, met vermelding van het bestelnummer, het clubkaartnummer en, indien van toepassing, de referentie van het (de) betrokken item(s). binnen de volgende termijnen:

- Reden voor het leveringsprobleem: Pakket niet afgeleverd of verloren
- Deadline om contact op te nemen met Orchestra: 30 dagen na ontvangst van bestelling, artikel, cadeaubon, gelukkige verjaardag etc.

Elke vertraging die langer is dan aangegeven, wordt niet in aanmerking genomen voor een terugbetalingsverzoek.

10 - GARANTIES

Onverminderd zijn herroepingsrecht, geniet de gebruiker van alle wettelijke garanties verbonden aan de producten die op de site https://be.shop-orchestra.com worden verkocht. De gebruiker kan de producten terugbetaald krijgen als ze als niet-conform worden beschouwd of als ze een verborgen gebrek vertonen. Klachten worden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging gericht aan de Klantenservice van Orchestra op het volgende adres:

België : ORCHESTRA – Retourservice /Weiveldlaan 35 G-H - 1930 ZAVENTEM -België

11 - WETTELIJKE GARANTIES

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 1641 tot 1649 van het burgerlijk wetboek en de artikelen L.217-4 tot L.217-14 van het consumentenwetboek, geniet de gebruiker van de garantie tegen verborgen gebreken en conformiteit binnen twee (2) jaar na de aankoopdatum (de datum op het aankoopbewijs is bepalend).

De wettelijke en commerciële garanties van de fabrikant zijn niet langer van kracht wanneer een defect wordt veroorzaakt door nalatigheid, gebrek aan onderhoud, verslechtering of oneigenlijk gebruik. Evenzo vallen de normale slijtage van het product en de routinematige onderhoudswerkzaamheden niet onder de commerciële garantie van de fabrikant. Elke reparatie of service zou dus extra kosten met zich meebrengen, te betalen door de klant.

De garanties van de fabrikant zijn facultatief en sluiten de wettelijke conformiteitsgarantie van artikel 217-4 van het consumentenwetboek en de garantie op defecten van het verkochte goed van de artikelen 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek niet uit.

 • HOE EEN DEFECT AAN UW PRODUCT TE MELDEN

  Bij niet-conformiteit aan een artikel voor kinderverzorging (exclusief textiel, bijvoorbeeld: maaltijdartikelen, meubels, veiligheid, enz.), kan de klant een beroep doen op de dienst na verkoop (dienst na verkoop). Dit kan in de winkel (in het geval van een aankoop in de winkel) of via onze klantenservice (in het geval van een webbestelling).

  Voor een retourzending van een vermeend foutief product van een aankoop in de winkel:
  De klant moet het product en het aankoopbewijs terugbrengen naar de winkel, zodat de teams het defect kunnen analyseren. Het nodige wordt direct door de winkel gedaan.

  Bij een vermoede verkeerde productretour van een webbestelling:
  De klant moet zijn verzoek per e-mail sturen naar orchestraetvous@orchestra-premaman.com. Om een goede verwerking van het dossier mogelijk te maken, zal de klant ervoor zorgen dat alle onderstaande informatie wordt bijgevoegd:

  • Achternaam voornaam
  • E-mailadres
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Aankoopdatum
  • Bestellingsnummer
  • Clubkaartnummer (als de klant lid is)
  • Artikelreferentie (aanwezig op het product en de verpakking – voorbeeld: PAUCL7-CCC-UNQ)
  • Itemnaam
  • Getroffen onderdeelnummer (volgens de handleiding)
  • Batchnummer (aanwezig op het product en de verpakking – voorbeeld: 20220301 – 503245)
  • Reden van het verzoek: een nauwkeurige beschrijving van het probleem dat zich voordoet bij het gebruik van het product

  Foto's en/of video's van het geconstateerde probleem alsmede de aankoopfactuur dienen bijgevoegd te worden.

 • 11.2 AFTER-SALES SERVICE VERWERKING EN BEHEERTIJD

  Na ontvangst van al deze elementen verbinden de teams van ORCHESTRA-PREMAMAN zich ertoe om u zo snel mogelijk een eerste feedback te geven om te bevestigen dat er rekening is gehouden met het dossier.

  Na ontvangst van deze elementen en na analyse, en zoals gespecificeerd in artikel L217-9 van de consumentencode, zijn er verschillende keuzes mogelijk:

  • Ontvangst van de reserveonderdelen die nodig zijn om het probleem op te lossen (afhankelijk van beschikbaarheid)
  • Reparatie van zijn product (alleen mogelijk op producten van nationale merken) – Elk product dat wordt gerepareerd in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie, geniet een verlenging van 6 maanden
  • Vervanging van het gehele product.

  Terugbetaling per creditnota of op het betaalmiddel gebruikt bij de validatie van de bestelling (creditcard en/of cadeaukaart). Om een overboeking te doen kan een RIB-aanvraag worden gedaan.

  Welke oplossing ook wordt geboden, de klant zal worden uitgenodigd om naar de winkel te gaan die het dichtst bij zijn huis is om het defecte product af te geven en zijn artikel of terugbetaling terug te krijgen.

  In het geval van een terugbetaling per creditnota of cadeaubon, is de geldigheidsduur 12 maanden vanaf de datum van uitgifte.

 • 11.3 KOSTEN VOOR DE KLANTENSERVICE

  Deze acties zijn gratis (inclusief eventuele retour- en verzendkosten) voor de klant, behalve voor artikelen waarvan de voorwaarden of garantieperiodes niet worden gerespecteerd.

  ORCHESTRA-PREMAMAN zal dan, en onder voorbehoud van de beschikking over de betrokken onderdelen/items, een oplossing en de bijbehorende prijs voorstellen.

 • 11.4 OVERIGE NUTTIGE INFORMATIE

  De klant wordt er uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht dat Orchestra niet de fabrikant is van alle producten die op de site worden gepresenteerd in de zin van wet nr. 98-359 van 19 mei 1998 met betrekking tot de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

  Als uw product after-sales service nodig heeft, zal er tijdens de reparatie van het product geen vervangende apparatuur worden uitgeleend of een commercieel gebaar worden gemaakt in verband met uw after-sales serviceverzoek.

12 - VERANTWOORDELIJKHEDEN

Orchestra staat in voor de goede uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van verkoop op afstand, zelfs wanneer deze verplichtingen worden uitgevoerd door dienstverleners, onverminderd haar verhaal op hen. Orchestra is echter ontheven van zijn aansprakelijkheid als het bewijst dat de slechte uitvoering van het contract te wijten is aan ofwel de gebruiker, ofwel aan een onvoorziene en onoverkomelijke gebeurtenis van een derde partij bij het contract, ofwel aan een geval van overmacht.

Evenzo kan Orchestra niet aansprakelijk worden gesteld voor diverse schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, met name de aanwezigheid van computervirussen of externe indringers, of elk geval van overmacht.

13 - BESCHIKBAARHEID VAN INTERNETBESTELLINGEN IN DE WINKEL

De klant beschikt over een termijn van zes (6) maanden, vanaf de levering van zijn bestelling in de winkel, om zijn aankoop af te halen .Na deze periode wordt het pakket als definitief achtergelaten beschouwd.

Als de klant zijn pakket niet binnen 6 maanden heeft opgehaald, wordt Orchestra eigenaar van het pakket en kan het er vrij over beschikken.

14 - DE VOORDELEN VAN CLUB ORCHESTRA

 • 14.1 VOORDELEN

  Orchestra bied je het beste op het gebied van kinderopvang, zwangerschap en kindermode vanaf de geboorte tot 14 jaar. Met de Orchestra-club hoeft u niet langer op promoties te jagen of op uitverkoop te wachten! Bij aankoop van een Clubkaart aan 30€ profiteert u het hele jaar door van -50% korting op alle stoffen en accessoires van het merk ORCHESTRA en zwangerschapskleding PREMAMAN, tot -30% op de schoenen. U profiteert het hele jaar door van -20% op alle verzorgingsproducten van het merk PREMAMAN of BABYCARE, en van -5% tot -20% op een selectie artikelen vermeld in de Club-prijs (op het etiket in de winkel of op onze website).

 • 14.2 GEBRUIKSVOORWAARDEN

  Er zijn geen Clubprijzen voor de verkoop van cadeaubonnen, Clublidmaatschap aangeboden aan een derde partij en andere Orchestra-services. De Clubprijs is niet cumuleerbaar met verkopen, bundelaanbiedingen of enige andere promotionele actie aangeboden in Orchestra-winkels of op https://be.shop-orchestra.com/.

15 - DE CLUBKAART

HOE LID WORDEN VAN DE ORCHESTRA CLUB

Het lidmaatschap van de Club wordt u aangeboden door de aankoop van een clubkaart voor € 30 geldig gedurende 1 jaar zonder stilzwijgende verlenging. Het lidmaatschap van het Cluborchestra geeft aanleiding tot de onmiddellijke levering van een fysieke of gedematerialiseerde lidmaatschapskaart, de "Clubkaart" genaamd, mits betaling van een welbepaald abonnement voor een periode van één (1) jaar zonder stilzwijgende verlenging vanaf de datum van aankoop. Clubkaarten aan € 30 voor 1 jaar kunnen cadeau worden gedaan aan derden. Voor elk nieuw abonnement op een lidmaatschap geniet het lid van de volgende voordelen:

- Gratis levering aan huis vanaf 69€ aankoop
- 30 dagen bedenktijd, gratis retourneren en ruilen in de winkel Het lidmaatschap van de Club houdt geen enkele andere aankoopverplichting in bij inschrijving in de winkels, maar kan enkel op https://be.shop-orchestra.com/ ingeschreven worden bij aankoop van minstens een item

 • 15.1 HERROEPINGSRECHT

  Het nieuwe lid heeft een herroepingstermijn van veertien (14) dagen vanaf het abonnement om zijn lidmaatschap terugbetaald te krijgen. Om dit recht uit te oefenen, moet hij contact opnemen met de Klantenservice.

  Het lid wordt terugbetaald voor alle artikelen die in de winkels of op https://be.shop-orchestra.com/ tegen de Clubprijs en de eventuele leveringskosten zijn gekocht tussen de inschrijving en de uitoefening van zijn herroepingsrecht, maar kan de artikelen niet houden, noch het prijsverschil betalen als hij dat wenst. Het lid moet de producten binnen 14 dagen na de uitoefening van zijn herroepingsrecht terugsturen. Het lid wordt alleen terugbetaald als de artikelen met het originele etiket en de originele verpakking zijn teruggestuurd en als de artikelen nieuw, schoon en ongewassen zijn.

  Als het lid geen aankoop heeft gedaan sinds het afsluiten van zijn abonnement, kan het worden ingetrokken en terugbetaald via de Klantenservice.

  Het lid blijft echter vrij om een bestelling te plaatsen op https://be.shop-orchestra.com/, of een aankoop te doen in de winkel aan standaardprijs.

  Aan het einde van deze herroepingstermijn is het lidmaatschap van het Club Orkest definitief tot het einde van de termijn. De Klantenservice controleert in haar computersystemen of alle bonnetjes en bewijzen van weborders en artikelen door het lid zijn teruggestuurd.

 • 15.2 GEBRUIKSVOORWAARDEN

  • 15.2.1 PERSOONLIJKE AARD VAN HET CLUBORCHESTRA-LIDMAATSCHAP

   Het lid moet op het moment van toetreding een geldig e-mailadres en mobiel telefoonnummer doorgeven. Orchestra kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het niet ontvangen van elektronische communicatie (e-mails en sms).

   Club Orchestra-lidmaatschap is geen betaalkaart of creditcard. Het is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het Club Orchestra-lidmaatschap kan echter worden aangeboden door de echtgeno(o)t(e) of partner van de hoofdkaarthouder om te profiteren van Club-prijzen. Hiervoor moeten ook de achternaam en voornaam van de echtgeno(o)t(e) of partner op de Club Card staan.

   Voor elke aankoop in de winkel met de Club-kaart moeten het getoonde betaalmiddel (creditcard ), naam en voornaam die van de kaarthouder of echtgenoot zijn die op de Club-kaart staan.

  • 15.2.2 VRIJSTELLING

   Indien het om medische redenen (bewijs) niet mogelijk is om naar de winkel te gaan, kan het lid een ontheffing aanvragen bij de Klantenservice zodat een derde partij zijn Clubkaart namens hem kan gebruiken.

   De afwijking wordt slechts aan één persoon toegestaan, voor een beperkte periode die overeenkomt met het medisch bewijs en maximaal met de geldigheidsduur van de Club Card.

   Deze vrijstelling is geldig in één enkele winkel en op vertoon van de vereiste ondersteunende documenten door de derde partij: identiteitskaart en Member's Club Card, origineel medisch bewijs.

  • 15.2.3 TOESTEMMING

   Door lid te worden van Club Orchestra geeft het lid impliciet toestemming aan Orchestra om de verstrekte contactgegevens (e-mail en/of sms en/of postadres) te onthouden en te gebruiken om met hem te communiceren en hem zijn nieuwsbrieven te sturen.

   Het lid kan zijn toestemming op elk moment intrekken door zich uit te schrijven via zijn online aangemaakte account of via de uitschrijflink onderaan elke e-mail van Orchestra.

 • 15.3 DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

  • 15.3.1 DE ORCHESTRA CLASSIC CLUBKAART

   De klassieke kaart wordt ingeschreven voor een vaste periode van 1 jaar zonder stilzwijgende verlenging en eindigt dus automatisch op het einde van deze periode.

16 - PRIJSAANPASSING

Een lagere prijs gevonden voor hetzelfde artikel? Laat het ons weten en we passen onze prijzen aan!

De voorwaarden van onze garantie:

- U bent lid van de Club en beschikt over een geldige kaart.
- Nieuw product van hetzelfde merk, hetzelfde model, dezelfde kenmerken, dezelfde verpakking.
- De prijsafstemming gebeurt op de Clubprijs, binnen 10 dagen, op een product dat tegelijkertijd leverbaar is en in hetzelfde land wordt verkocht.
- Je hebt een gedateerd fysiek bewijs: je hebt de folder waarin de prijs staat bewaard of je hebt een ander fysiek bewijs: breng het betreffende bewijs mee zodat een medewerker de prijs en de geldigheidsduur ervan kan controleren.
- Terugbetaling vindt plaats op vertoon van de kassabon van het Orchestra, gebaseerd op de Club Orchestraprijzen, voor clubleden, in de vorm van een tegoedbon die 1 jaar geldig is in de betreffende winkel.
- We kijken altijd naar de totaalprijs van het artikel, inclusief servicekosten (zelfde garantie, zelfde dienst na verkoop). Ook milieuheffingen, bezorgkosten of andere in het betreffende land geldende belastingen zijn bij de prijs inbegrepen.
- Uitgesloten zijn e-commercesites die geen fysieke winkel hebben, discounters, factory outlets en groothandels of artikelen die worden verkocht in voorraadafbouw.
- De afstemming of de terugbetaling geschiedt exclusief afgeprijsde producten.
- Orchestra behoudt zich het recht voor om prijscontroles uit te voeren.

17 - IN GEVAL VAN VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE CLUBKAART

Bij verlies van de Club Card zal de Orchestra-winkel de Orchestra-database doorzoeken om het lid te identificeren. Als hij deel uitmaakt van deze basis, zal de winkel hem na verificatie van zijn identiteit (verplichte overlegging van een officieel document) een nieuwe Club Card geven in ruil voor 3 euro. Het oude kaartnummer wordt gedeactiveerd en de geldigheidsdatum van de kaart wordt niet gewijzigd.

Bij diefstal van de Clubkaart zal de klant op verplichte vertoon van het klachtenbewijs en na verificatie van zijn identiteit (verplichte vertoon van een officieel document) de klant gratis een nieuwe Clubkaart overhandigen.

Als de kaarthouder niet in de database kan worden gevonden, moet de klant een Club-lidmaatschap terugbetalen met als geldigheidsdatum de dag waarop de nieuwe Club-kaart wordt aangemaakt. Er wordt een nieuwe kaart gemaakt en aan hem gegeven.

18 - WAT ZIJN MIJN VERPLICHTINGEN?

Het Club Orchestra-lid is verplicht om Orchestra op de hoogte te brengen van elke wijziging van contactgegevens, door verbinding te maken met de site https://be.shop-orchestra.com/ of door contact op te nemen met de Klantenservice van Orchestra, hetzij telefonisch op het nummer 02 240 66 10 ( voor België), van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u en zaterdag van 10u tot 18u, of per e-mail naar orchestraetvous@orchestra-premaman.com. In het geval dat de contactgegevens onjuist zijn of niet meer werken, zonder dat de houder binnen de periode van 30 dagen nieuwe contactgegevens aan Orchestra heeft doorgegeven, kan Orchestra geen mededelingen meer over het programma sturen. Hij wordt ontlast van elke verplichting jegens het lid.

Het lid verbindt zich er ook toe zijn Club Card niet op frauduleuze wijze te gebruiken.

Worden beschouwd als fraude of poging tot fraude:

De presentatie van een Club Card zonder foto-ID
Een aan de Club Card gekoppelde betaalmethode die niet op naam staat van de Club Card-houder
Uitlenen, delen van de Club Card, groepsaankoop en aankoop namens anderen met de Club Card.
Orchestra behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van het Club Orchestra en de voordelen ervan onmiddellijk en zonder vergoeding op te zeggen in geval van fraude of poging tot fraude door het lid in de winkel of oneigenlijk gebruik.

19 ‐ HOE WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Alle persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004. Als zodanig heeft de abonnee het recht op toegang en recht op rectificatie of verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben verwerkt door Orchestra, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens met het oog op directe commerciële prospectie. Het lid kan deze rechten uitoefenen bij de Klantenservice van Orchestra, 200 Avenue des Tamaris, St Aunès, CS80200 34134 MAUGUIO CEDEX. Om dit recht uit te oefenen, moet hij contact opnemen met de Klantendienst van Orchestra, hetzij telefonisch op het nummer 02 240 66 10 (voor België), van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. , of per e-mail naar orchestraetvous@orchestra-premaman.com.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, is de verwerking van persoonlijke informatie verzameld in Orchestra-winkels en op de site https://be.shop-orchestra.com/ de onderwerp van een aangifte bij de CNIL onder nummer 1516068.

Door een e-mail en/of gsm-nummer op te geven bij een aankoop in een Orchestra-winkel, wordt het e-mailadres en/of gsm-nummer automatisch geregistreerd in het klantenbestand van Orchestra als abonnee op nieuwsbrieven en sms'jes van de Orchestra Group. Het lid kan zich uitschrijven via de link op de nieuwsbrieven of door STOP te antwoorden op de sms-berichten. Bij het aanmaken van een account op https://be.shop-orchestra.com/ gebeurt de inschrijving in het klantenbestand van het Orkest onder dezelfde voorwaarden.

Soms geven we uw persoonlijke gegevens door aan ons team of onze technische teams om de gebruikersaccounts, de website/mobiele applicatie en de aan u aangeboden diensten te beheren. Elke openbaarmaking van persoonlijke gegevens zal strikt worden gecontroleerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Europese en Amerikaanse wetgeving, maar ook van de landen van waaruit onze website/mobiele applicatie beschikbaar is. We maken uw persoonlijke gegevens niet bekend aan derden zonder uw toestemming en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

20 ‐ INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van de site https://be.shop-orchestra.com/, zowel visueel als audio, inclusief de onderliggende technologie, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken of patenten. Ze zijn volledig eigendom van Orchestra. Elke reproductie, weergave, wijziging, aanpassing of gebruik van een van de elementen van de site https://be.shop-orchestra.com/ vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur kan inhouden.

De gebruiker die een persoonlijke internetsite heeft en die voor persoonlijk gebruik op zijn site een eenvoudige link wil plaatsen die rechtstreeks naar de homepage van de site verwijst, moet toestemming vragen aan Orchestra. Bovendien is elke hyperlink naar de site https://be.shop-orchestra.com/ en met name het gebruik van de techniek van framing, deeplinking, inlinelinking of enige andere techniek van deeplinking ten strengste verboden.

In elk geval moet elke link naar het geheel of een deel van de site https://be.shop-orchestra.com/, zelfs als deze stilzwijgend is toegestaan, op verzoek van Orchestra worden verwijderd

21 - WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EN LIDMAATSCHAP VAN HET CLUBORKEST

Deze algemene voorwaarden zijn in te zien in de deelnemende Orchestra-winkels in Frankrijk, Luxemburg, België, Spanje en Zwitserland en op de website https://be.shop-orchestra.com/. Orchestra behoudt zich het recht voor om het programma op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen of op te schorten. De wijziging kan met name betrekking hebben op de diensten en voordelen verbonden aan het Club Orchestra. In geval van definitieve beëindiging van het programma, zal het lid genieten van de voordelen verbonden aan de Club tot het verstrijken van de geldigheid van de kaart waarvan hij de houder is.

Orchestra behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen en aan te passen. De gebruiker wordt uitgenodigd om de site regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Bij het valideren van een bestelling op https://be.shop-orchestra.com/ of het afsluiten van een Club Orchestra-lidmaatschap in de winkel of op https://be.shop-orchestra.com/, aanvaardt de gebruiker of lid de bepalingen van de laatste geldende versie beschikbaar op de site https://be.shop-orchestra.com/.

In het geval dat een van de clausules van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig is door de werking van een wettelijke of reglementaire bepaling, of een rechterlijke beslissing, blijven de andere van toepassing.

22 - CADEAUBON & E-CADEAUKAART

Niet-herlaadbare cadeaukaart geldig in alle Orchestra-winkels in Europees Frankrijk, Réunion, Martinique, België, Zwitserland, Spanje, Luxemburg, Griekenland, Duitsland als ze de cadeaukaart op de markt brengen.

12 maanden geldig vanaf de aankoopdatum, niet bruikbaar voor de aankoop van een cadeaubon. Kan in één of meerdere keren worden gebruikt binnen de limiet van het beschikbare saldo. Kaart niet geruild of terugbetaald, zelfs niet gedeeltelijk, om welke reden dan ook (inclusief diefstal, verlies, verslechtering of vervaldatum). Geen oppositie mogelijk. Elke beschadigde kaart wordt geweigerd. Het saldo van de cadeaukaart kan worden geraadpleegd in de munteenheid van het land van de winkel die de kaart uitgeeft. Kaart kan alleen worden gecombineerd in Orchestra-winkels. U kunt uw Gift Card bestellen op https://be.shop-orchestra.com/.

23 - AANKOOPBON OF PROMOTIECODE

Een tegoedbon of promotiecode kan slechts één keer worden gebruikt tot de nominale waarde en tijdens de geldigheidsduur. Als tijdens een bestelling artikelen worden geretourneerd, wordt de terugbetaling pro rata uitgevoerd en kan de voucher of promotiecode niet opnieuw worden gebruikt. Het is niet inwisselbaar, noch aanpasbaar, noch terugbetaalbaar, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ORCHESTRA. Geen enkele voucher of promotiecode kan aanleiding geven tot een geldelijke vergoeding in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, inclusief het retourneren van wisselgeld. Het mag niet worden doorverkocht, op een kaart of bankrekening worden bijgeschreven, of worden verdisconteerd of doorverkocht.

De vervaldatum staat vermeld op de aankoopbon of actiecode. Na de vervaldatum kan de aankoopbon of actiecode niet meer worden gebruikt en wordt deze gedeactiveerd. De klant erkent dat een verlopen aankoopbon of promotiecode niet kan worden terugbetaald of aanleiding kan geven tot enige andere geldelijke vergoeding, in welke vorm dan ook.

Een verloren, gestolen of vervalste aankoopbon of promotiecode kan geen aanleiding geven tot omruiling of terugbetaling. De klant kan zich niet verzetten tegen ORCHESTRA in geval van verlies of diefstal van een aankoopbon of actiecode. De klant is als enige verantwoordelijk voor elk gebruik dat hij maakt van zijn voucher of promotiecode. De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat de poging tot gebruik en/of het gebruik van een vervalste of gestolen voucher of actiecode aanleiding kan geven tot het instellen van een strafrechtelijke procedure door ORCHESTRA. Voor alle informatie, geschillen of klachten met betrekking tot een voucher of promotiecode en/of het gebruik ervan, wordt de Klant uitgenodigd om contact op te nemen met de Klantendienst op het volgende e-mailadres orchestraetvous@orchestra-premaman.com of per telefoon: 02 240 66 10 (prijs van een lokaal gesprek).

24 - TERUGROEPEN VAN PRODUCTEN

 • Mix'N'Match-product terugroepen
  Product : Mix'N'Match plaat - Crazy jungle verkocht onder de referentie PREYWF
  Aard van het probleem: Migratiesnelheid van melamine hoger dan de wettelijke snelheid.
  In overleg met het FAVV haalt ORHESTRA een partij (nr. 2020/03/2097767) van de Mix'N'Match-plaat uit de verkoop en roept deze terug bij de consument wegens een hogere migratiesnelheid van melamine dan de reglementaire. ORCHESTRA vraagt haar klanten om dit product niet meer te gebruiken en terug te brengen naar het verkooppunt waar het gekocht is. Het product wordt teruggenomen en u krijgt een tegoedbon of terugbetaling (naar keuze van de klant).

  De andere partijen van dit artikel zijn conform en vormen geen enkel gevaar voor de gebruiker. Productomschrijving

  • Productnaam: Mix'N'Match bord - Crazy jungle
  • Merk: PREMAMAN
  • Batch(s) nummer: 2020/03/2097767
  • Verkoopperiode: van 21/01/2021 tot 02/09/2021
  • Type verpakking: Zonder verpakking
  • Gewicht : 0.2 kg

  Wij danken u voor uw begrip en verontschuldigen ons voor het ongemak.

 • Herinnering aan producten uit het Premaman-assortiment:
  Bij de SEAWORLD 2 in 1 PREMAMAN-reeks loopwagens voor baby's is een risico op vallen op trappen waargenomen. Uit voorzorg gaan we over tot een product recall. ALLEEN producten met batchnummers tot "2019/06" en eerder worden getroffen. Het batchnummer is aanwezig op de basis van het product.

  Als je een van de onderstaande producten hebt gekocht, stop dan met het gebruik ervan en breng het terug naar de winkel voor een terugbetaling.

  • PEVEVF-CCC-UNQ – SEA WORLD BLAUW LOOPSTOEL
  • PEVEVG-CCC-UNQ – SEA WORLD ROZE LOOPSTOEL
  • PEVEVH-CCC-UNQ – SEA WORLD GRIJZE LOOPSTOEL

  Wij danken u voor uw begrip en verontschuldigen ons voor het ongemak.

 • Productterugroeping - Nûby
  Na controle is de migratie van Bisfenol A bepaald voor het volgende artikel met de volgende batch op een gehalte van 0,053mg/kg of de limiet is 0,050mg/kg:

  3P thermogevoelige lepels, referentie Orchestra DPC500, artikelcode: ID5235, batchcode: M2H28T, ref. Verkoopperiode: 01/2020 - 05/2020

  Heb je deze lepels? Dan raden we je aan om ze niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel waar je het hebt gekocht. Je hebt de keuze om de lepel te ruilen of de aankoopprijs terug te vorderen.

  Wij danken u voor uw begrip en verontschuldigen ons voor het ongemak.

 • Skip Hop-productterugroeping:
  Na controle door het FAVV haalt HEBECO melamine kommen en borden uit de verkoop en roept ze terug bij consumenten wegens migratie van melamine in het voedsel (overschrijding van de norm).

  De betrokken producten dragen batchnummer 04/2019.

  Als je een van de onderstaande producten hebt gekocht, stop dan met het gebruik ervan en breng het terug naar de winkel voor een terugbetaling.

  • Zoo KOM DPA40D
  • zoo DPB10I
  • zoo p35218
  • zoo p49057
  • Zoo KOM P04304
  • DPA40P zoo PLAAT
  • DPA40E zoo PLAAT
  • zoo PREXCI-PLAAT
  • zoo PLAAT P49059
  • zoo PREXSF PLAAT
  • zoo PLAAT P04307

  Wij danken u voor uw begrip en verontschuldigen ons voor het ongemak.

 • Chicco-productterugroeping:
  Na inspectie bleek dat het vergrendelingsmechanisme dat de basis en het autostoeltje vasthoudt, mogelijk niet goed werkt, met een mogelijk risico dat het autostoeltje losraakt van de basis en risico op letsel bij een ongeval of noodstop. De leverancier Chicco vaardigt daarom een terugroepactie uit voor de basis van het Kiros i-Size autostoeltje dat tussen juli 2020 en april 2021 is gedistribueerd (Ref: PAUCKX).

  De betreffende bases zijn te herkennen aan 2 labels die op en onder de base zijn geplaatst en die het volgende aangeven: het goedkeuringsnummer 030059 op het oranje label en de productiedatum op het witte label onder de base. De units zijn geproduceerd van 23-11-2019 tot 19-11-2020. Kirios-autostoelen vallen niet onder deze terugroepactie.

  Als u dit basisstation hebt gekocht, moet u het niet meer gebruiken en contact opnemen met de Chicco-klantenservice op zijn website, contactgedeelte of op 0800 200 290 (gratis bellen en service) om gratis een nieuw basisstation te ontvangen. In de tussentijd kunt u het Kirios i-Size autostoeltje zonder basis en veilig gebruiken door het autostoeltje met de autogordels te installeren zoals aangegeven in de handleiding.

  Wij danken u voor uw begrip en verontschuldigen ons voor het ongemak.

 • Chicco-productterugroeping:
  Terugroeping van het Boppy® Hug & Nest-product, zonder verpakking en met verpakking. Na het besluit van The Boppy Company in de Verenigde Staten - in samenwerking met de Amerikaanse Consumer Product Safety Commission (www.cpsc.gov/Recalls) - om vrijwillig zijn "ontspanningskussen" voor pasgeborenen terug te roepen, kondigt Artsana de vrijwillige terugroeping van een soortgelijk product, bekend als Boppy® Hug&Nest (zie foto's hierboven), gedistribueerd in Europa en andere landen (met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada) vanaf 2016.

  RISICO: Als de veiligheidswaarschuwingen niet worden opgevolgd, inclusief waarschuwingen tegen het gebruik van het product voor babyslaap en/of het gebruik van het product zonder toezicht van een volwassene, kunnen baby's stikken. Dit omvat situaties waarin baby's omrollen, bewegen of op het "ontspanningskussen" worden geplaatst in een positie die de ademhaling belemmert, of van het "ontspanningskussen" op een extern oppervlak rollen, zoals een kussen voor volwassenen of zacht beddengoed, dat belemmert ademen.

  Artsana is niet op de hoogte van incidenten met betrekking tot het veilig gebruik van de Boppy® Hug&Nest.

  De Boppy® Hug&Nest is alleen verkocht voor wakker gebruik en gebruik onder toezicht. Niettemin, om mogelijke blootstelling van baby's aan het beschreven gevaar te voorkomen, moeten gebruikers die de Boppy® Hug&Nest hebben gekocht, onmiddellijk stoppen met het gebruik van het product en contact opnemen met de klantenservice van Chicco op haar website, www.chicco.fr contact sectie (https:// www.chicco.fr/nous-contacter.html) of op 0800 200 290 (gratis bellen en service), om het product terug te betalen.

  Artsana herinnert consumenten eraan dat de beste plek voor een baby om te slapen een stevige, vlakke ondergrond is in een wieg, wieg of reiswieg. Voeg nooit dekens, kussens, bedbeschermers of andere items toe aan de slaapomgeving van een baby. Baby's moeten altijd op hun rug worden gelegd. We betreuren het eventuele ongemak dat dit initiatief kan veroorzaken.

25 - TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

In geval van een geschil tussen Orchestra en de consument en bij gebrek aan een minnelijke schikking, heeft de consument de mogelijkheid om verschillende rechtsmiddelen aan te wenden, met name de rechtbanken. Orchestra Als lid van de FEVAD (Federatie van e-commerce en verkoop op afstand) en de e-commerce bemiddelingsdienst kan de klant die op onze website heeft geconsumeerd, gratis een beroep doen op een bemiddelaar. Deze bemiddelaar grijpt in om tot een oplossing te komen die bij Orchestra en de consument past.

Orchestra houdt zich aan de deontologische code van de Franse Federatie van e-commerce en verkoop op afstand (FEVAD) en aan het e-commerce bemiddelingssysteem.