ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE VERKOOP ORCHESTRA www.shop-orchestra.com

Wij raden u aan om onderhavige algemene verkoop- gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen. Zij zijn van toepassing tussen:
De vennootschap NEWORCH SAS met een kapitaal van 10.000.000€, en maatschappelijke zetel in 200, avenue des Tamaris - ZAC St-Antoine - Saint Aunès (34130), ingeschreven in Frankrijk in het HR van Montpellier onder het nummer 882 808 587, intracommunautair btw-nummer: FR47882808587, hierna 'Neworch' genoemd.
En elke persoon die handelt voor doeleinden die niet voorkomen in het kader van zijn commerciële, industriële, artisanale of liberale activiteit, die de website www.shop-orchestra.com bezoekt en/of er gebruik van wil maken, en krachtens niet-professionele titel een aankoop wil doen via de genoemde site, hierna 'de Gebruiker' genoemd.

1 - ALGEMEEN

Onderhavige algemene voorwaarden moeten de rechten en verplichtingen van de partijen vastleggen in het kader van de online verkoop van producten en diensten van het merk Neworch. Als er overgegaan wordt tot een internetaankoop, dan impliceert dit dat onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op online verkoop zonder voorbehoud aanvaard worden door de Gebruiker van de site.

Om aan te geven dat u deze voorwaarden aanvaardt, moet u het vakje 'Ik verklaar de algemene verkoopvoorwaarden van Orchestra gelezen te hebben en deze te aanvaarden' aanvinken op de website voor u uw bestelling doorgeeft.

ORCHESTRA zal de ontvangst van uw bestelling bevestigen zodra deze gevalideerd werd. U zult daartoe een e-mail ontvangen waarin u onder andere een link vindt naar onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden.

Als de Gebruiker de genoemde Algemene Voorwaarden weigert te aanvaarden, dan zal hij geen producten kunnen kopen op de website van de vennootschap Orchestra.

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat, ongeacht het land van bestemming van de producten, of ongeacht het land waar hij verblijft, onderhavig contract onderworpen wordt aan het Franse recht.

Onderhavige voorwaarden werden op 27/08/2015 geüpdatet en annuleren en vervangen de eerdere algemene verkoopvoorwaarden van www.shop-orchestra.com en van www.orchestra.fr die van toepassing blijven op de bestellingen die doorgegeven werden vóór 11/03/2020. Deze bepalingen kunnen op elk moment gewijzigd worden, maar het zullen deze zijn die op het moment van de bestelling op het internet van kracht zijn die van toepassing zullen zijn.

Voor elke vraag en met name vragen om een kopie te verkrijgen van de Voorwaarden die van toepassing zijn op uw bestelling als u daar geen kopie van heeft bijgehouden, neemt u contact op met de klantendienst van Orchestra:

 • Telefonisch: 02 240 66 10 van maandag tot donderdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur
 • Via ons contactformulier op www.shop-orchestra.com
2 - PRODUCTEN
 • De producten die te koop aangeboden worden op de site www.shop-orchestra.com worden enkel te koop aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. Indien de voorraad uitgeput is na het doorgeven van een bestelling of als het product onmogelijk geleverd kan worden, dan zal Orchestra de Gebruiker daar zo snel mogelijk per e-mail van op de hoogte brengen. De Gebruiker zal dan de bestelling kunnen annuleren en de prijs van het product kunnen laten terugbetalen binnen een termijn van veertien (14) dagen na de annulering van de bestelling. Sommige producten, met de naam 'beperkte reeks', worden voorgesteld in beperkte hoeveelheden en worden niet aangevuld. Deze bepalingen ontzeggen de Gebruiker echter niet het recht om producten terug te sturen. Orchestra deelt alle essentiële eigenschappen van de aangeboden goederen mee aan de Gebruiker. Die eigenschappen verschijnen bij de foto die de aanbieding illustreert. Orchestra nodigt de Gebruiker uit om die eigenschappen aandachtig te lezen. Die eigenschappen gaan over: afmeting, kleur, materiaal, onderhoud, vorm.
 • Bij de levering zal het gekozen artikel vergezeld worden van alle beschrijvende documentatie en het onderhoudsadvies. De Gebruiker erkent dat de foto van het product op de website slechts indicatief is. Er kunnen zich aanpassingen voordoen bij het bewerken van de foto.
3 - PRIJS
 • De prijzen van de te koop aangeboden producten worden uitgedrukt in euro, btw inclusief en exclusief leveringskosten. De leveringskosten blijven ten laste van de Gebruiker en worden hem meegedeeld voor hij zijn bestelling bevestigt.
 • Orchestra behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. De producten zullen echter gefactureerd worden op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van de bestelling.
4 - BETALING

U kunt uw bestelling betalen:

 • met uw bankkaart: Carte Bleue, Visa, Mastercard, American Express. Uw rekening zal gedebiteerd worden bij de bestelling. Als er producten uitgeput of niet beschikbaar zijn, dan zal het bedrag van die producten automatisch terugbetaald worden via het betaalmiddel dat gebruikt werd bij de bevestiging van de bestelling.
 • met BANCONTACT/MISTERCASH: multibank betaalwijze. Als u in het bezit bent van een Bancontact/MisterCash kaart en een beveiligingshulpmiddel voor online bankieren (Card Reader) van uw bank, dan kunt u uw aankopen op onze site betalen door gewoon uw kaartnummer en de vervaldatum ervan mee te delen.
 • met OVERSCHRIJVING: op internet (NETbanking) via ING Home pay, Belfius, CBC, KBC, Giropay, Ideal, Sofort.Met die betaalwijze wordt u automatisch doorgestuurd naar uw Webbanking via onze partner Ingenico om zo uw bestelling in alle veiligheid te betalen.
 • Cadeaukaart of E-Gift Card : Opgelet: in geval van terugbetaling, indien de klant een deel van zijn bestelling doet met een E-Gift card en een bankkaart, zal dit bij voorrang gebeuren op de E-Gift card.

ORCHESTRA behoudt zich in elk geval het recht voor om elke bestelling of elke levering te weigeren in het geval van:

 • opend geschil met de Gebruiker
 • niet-betaling (volledig of gedeeltelijk) van een eerdere bestelling van de Gebruiker
 • weigering toelating tot betaling via bankkaart van bankinstellingen
5 - BEVEILIGING VAN DE BETALING
 • Om de beveiliging van de transacties te garanderen, werkt Orchestra samen met Ingenico, provider van elektronische betaaldiensten voor e-commerce met PCI DSS certificaat. Die provider maakt gebruik van SSL-encodering. De bankgegevens worden versleuteld en daarna op beveiligde manier overgebracht naar de servers waar de gegevens gecontroleerd worden om zo misbruik en fraude te beperken. Deze vertrouwelijke gegevens worden nooit aan Orchestra bezorgd.
 • De gebruiksregels voor bankkaarten verplichten Franse banken om het risico te dekken op frauduleus gebruik van bankkaarten. Elke frauduleuze handeling zal door de Gebruiker aan zijn bank of aan de instantie die de kaart uitgeeft gemeld worden.
6 - DE BESTELLING
 • 6.1 - Identification préalable
 • De gebruiker kan zijn bestelling doorgeven op de site www.shop-orchestra.com. Enkel met Clubkaarten afgegeven in Europees Frankrijk, België, Luxemburg, Spanje, Duitsland, Griekenland, Italië, Marokko, Réunion, het eiland Mauritius, Zwitserland kunt u een bestelling ingeven op de site www.shop-orchestra.com met levering in Europees Frankrijk, België en Spanje:

  • in Europees Frankrijk en Corsica als de aankoop gebeurt via de Franse versie www.fr.shop-orchestra.com
  • in België als de aankoop gebeurt via de Belgische versie www.be.shop-orchestra.com
  • in Spanje, enkel op het schiereiland, als de aankoop gebeurt via de Spaanse versie www.es.shop-orchestra.com
  • Om een bestelling door te geven, moet de Gebruiker zich inloggen met zijn e-mailadres en wachtwoord. Voor elke eerste bestelling moet de Gebruiker een account aanmaken. Hij kan zijn Clubkaart gebruiken en genieten van Clubprijzen nadat zijn kaart geactiveerd werd bij het aanmaken van zijn account
 • 6.2 - Registratie en validering van de bestelling
 • Zodra uw winkelmandje gevalideerd werd, moet u het adres en de leveringswijze kiezen, en uw betaalwijze bevestigen. Deze laatste stap formaliseert het verkoopcontract met ORCHESTRA.

  Elke bestelling staat gelijk aan de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de Producten die beschikbaar zijn voor de verkoop.

  ORCHESTRA zal de ontvangst van uw bestelling bevestigen zodra u deze gevalideerd heeft. U ontvangt een e-mail waarin u onder andere een link vindt naar onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden.

  In bepaalde gevallen, met name bij gebrek aan betaling, bij een verkeerd adres of elk ander probleem met uw account, behoudt ORCHESTRA zich het recht voor om uw bestelling te blokkeren tot het probleem opgelost is.

  In het geval dat een Product dat u besteld heeft niet langer beschikbaar is, dan wordt u daarvan per mail op de hoogte gebracht. De bestelling van dat Product en de eventuele terugbetaling ervan zal uitgevoerd worden, de rest van de bestelling blijft daarbij onveranderd en definitief.

  Orchestra behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Gebruiker te weigeren als er onbetaalde facturen of insolvabiliteit is en om zijn gebruikersaccount op de site www.shop-orchestra.com eventueel te ontbinden, zonder afbreuk te doen aan mogelijke schadevergoedingen en interesten.

7 - DE LEVERING
 • 7.1. Thuis levering :
 • Minder dan 39€ verzendingskosten = 7,90€
  Meer dan of gelijk aan 39 € verzendingskosten = 0€

 • 7.2. Leveringsvoorwaarden
  • 7.2.1. België, via BPOST

   Indien uw pakje niet bij u thuis kan geleverd worden na twee passages -en verwittiging op voorhand per e-mail, ontvangt u van Bpost in uw brievenbus een afwezigheidsbericht met de nodige info over het afhaalpunt waar uw pakje naartoe gebracht is. Op dit bericht vindt u de gegevens terug van het afhaalpunt of postkantoor waar u uw pakje kan ophalen. Uw pakje blijft 15 dagen beschikbaar te tellen vanaf de dag na de dag dat BPost het afwezigheidsbericht achtergelaten heeft. Na deze 15 dagen wordt het pakje teruggestuurd naar Orchestra. Voor de afhaling bij een afhaalpunt of op een postkantoor dient u een identificatiebewijs te kunnen voorleggen.

   Als uw pakket niet binnen 15 dagen na 2 eerdere e-mailherinneringen kan worden opgehaald bij een van de postkantoren of handelaarsnetwerken, wordt uw pakket teruggestuurd naar Orchestra. De intrekking op het postkantoor of in het netwerk van handelaars gebeurt op vertoon van een identiteitsbewijs.

   • 7.2.2. voor Spanje, via SEUR

    Als het pakketje, na 2 keer aanbieden en voorafgaande kennisgeving via e-mail of sms, niet thuis afgeleverd kon worden, dan wordt er door SEUR een kennisgeving van mogelijkheid tot ophaling achtergelaten in uw brievenbus. Op die kennisgeving vindt u de gegevens van het kantoor waar de gebruiker zijn pakketje kan ophalen. Het pakketje is gedurende 15 dagen beschikbaar, te rekenen vanaf de dag na het afgeven van het bericht van aanbieding. Daarna zal het pakketje teruggestuurd worden naar Orchestra. Ophaling in de SEUR-kantoren mits voorleggen van een identiteitsbewijs.

 • 7.3. Vertraging in de levering
 • In het geval van een vertraging van meer dan zeven (7) werkdagen na de maximale leveringsdatum die meegedeeld werd bij de bestelling, en behoudens overmacht, zal de Gebruiker zijn bestelling kunnen annuleren door contact op te nemen met de klantendienst, hetzij telefonisch op het nummer op +33.499.51.50.58 (prijs van een internationaal gesprek) van maandag tot donderdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur, of via ons contactformulier in de rubriek 'Contact' op de website www.shop-orchestra.com. In dat geval zal de Gebruiker zo snel mogelijk en ten laatste binnen een termijn van veertien (14) dagen terugbetaald worden.

 • 7.4. Controle van de levering
 • De Gebruiker moet controleren of de staat en de inhoud van het pakketje dat hij ontvangt conform zijn bestelling is. Als het pakketje beschadigd is of geopend werd, dan moet de Gebruiker verplicht zijn voorbehoud of klachten uiten of hij moet het weigeren. Dat voorbehoud, die klachten of weigering moeten geuit worden aan de Klantendienst van Orchestra op het volgende adres:

  • Voor Frankrijk: Entrepôt d’Arras – 570 Boulevard Jules César – Actiparc – 62223 Saint Laurent Blangy – France – France
  • Voor Spanje: ORCHESTRA - Servicio de devolución - CC Parque Sur - Avda. Gran Bretaña S/N (Local 34) - 28 919 - LEGANÉS , MADRID - SPANJE
  • Voor België: Retourdienst /Weiveldlaan 35 G-H - 1930 ZAVENTEM -België

Als er geen voorbehoud geuit werd bij de levering van het pakketje of bij ontvangst van het pakketje door de Gebruiker, dan zal Orchestra niet kunnen overgaan tot een vergoeding of annulering van de bestelling. Wij herinneren u eraan dat het recht op terugzending enkel van toepassing is op het terugzenden van een nieuw product, dat in perfecte, ongebruikte staat is.

8 - Retour

  Conform de bepalingen van artikel L121-20 van het Wetboek inzake Consumptie, kan de Gebruiker binnen de dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van zijn bestelling, zijn recht op retour uitoefenen. Als de termijn van dertig (30) dagen vervalt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, dan kan de Gebruiker zijn recht op retour uitoefenen op de eerstvolgende werkdag.

  Om dat recht uit te oefenen moet de Gebruiker naar de rubriek 'Mijn account', 'Mijn bestellingen' daarna 'Een retour uitvoeren' op de site www.shop-orchestra.com gaan en het artikel dat teruggezonden moet worden, selecteren en de reden van de retour aangeven. De Gebruiker zal de retourbon moeten downloaden en zal deze moeten afdrukken om toe te voegen aan het pakketje. De Gebruiker heeft dertig (30) kalenderdagen, de poststempel doet dienst als bewijs, vanaf ontvangst van zijn bestelling om, op zijn kosten, het nieuwe product in de oorspronkelijke verpakking terug te sturen. Als die termijn verlopen is, dan behoudt Orchestra zich het recht voor om het pakketje te weigeren. Het pakketje moet naar het volgende adres verstuurd worden:

  • Voor Frankrijk : ORCHESTRA -Service Client/RETOUR - 200, Avenue des Tamaris ‐ St Aunès CS 80200 - 34134 Mauguio – France
  • Voor Spanje : ORCHESTRA - Servicio de devolución - CC Parque Sur - Avda. Gran Bretaña S/N (Local 34) - 28 919 - LEGANÉS , MADRID - ESPAGNE
  • Voor België : Retourdienst /Weiveldlaan 35 G-H - 1930 ZAVENTEM -België

  Als de retour in een winkel gebeurt, dan moet u geen retourbon aanmaken en moet u de bevestigingsmail van uw bestelling voorleggen evenals de Clubkaart als de Gebruiker lid is. Het is mogelijk om de artikelen in te ruilen, een tegoedbon te krijgen of om het bedrag te laten terugbetalen.

  De retourkosten voor de artikelen per post zijn ten laste van de Gebruiker, behalve in de gevallen die hierna gedefinieerd worden, waarin de retourkosten terugbetaald zullen worden aan de Gebruiker:

  • Als het verstuurde product defect is van in het begin.
  • Als het geretourneerde product een product is dat niet besteld werd, ten gevolge van een fout bij het inpakken.
  • Als de klant zijn recht op retour uitoefent door het formulier dat u hier terugvindt in te vullen en dat binnen de 14 dagen.

  Elk onvolledig, beschadigd, bevlekt, gedragen of gebruikt artikel zal niet terugbetaald kunnen worden.

9 - Elk onvolledig, beschadigd, bevlekt, gedragen of gebruikt artikel zal niet terugbetaald kunnen worden.

De Gebruiker zal terugbetaald worden binnen een termijn van zeven (7) dagen en ten laatste binnen de veertien (14) dagen nadat Orchestra het pakketje ontvangen heeft, en dat middels krediet op de bankrekening die gebruikt werd om de bestelling te betalen. Bij een ongerechtvaardigde retour van de Klant, behoudt Orchestra zich het recht voor om een latere bestelling te weigeren.

Elk artikel dat op de website www.shop-orchestra.com aangekocht wordt, kan het voorwerp uitmaken van een inwisseling of terugbetaling in een winkel, in Frankrijk, België of Spanje, afhankelijk van de vooraf vermelde voorwaarden. De inwisseling kan ook uitgevoerd worden in een winkel binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het pakketje. De terugbetaling kan uitgevoerd worden binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van het pakketje.

10 - Garanties

Zonder afbreuk te doen aan het recht op terugzending, geniet de Gebruiker van alle wettelijke garanties die verbonden zijn aan de producten die verkocht worden op de site www.shop-orchestra.com. De Gebruiker zal de producten kunnen laten terugbetalen als ze niet-conform geacht worden of als ze een verborgen gebrek vertonen. Klachten worden ingediend per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan de Klantendienst van Orchestra op het volgende adres:

 • Voor Frankrijk : ORCHESTRA - Service Client/DEFECTUEUX - 200, Avenue des Tamaris ‐ St Aunès CS 80200 - 34134 Mauguio – France
 • Voor Spanje : ORCHESTRA - Servicio de devolución - CC Parque Sur - Avda. Gran Bretaña S/N (Local 34) - 28 919 - LEGANÉS , MADRID - Spanje
 • Voor België : ORCHESTRA – Service de retour /Weiveldlaan 35 G-H - 1930 ZAVENTEM -België
11 - VERANTWOORDELIJKHEDEN

Orchestra is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit het contract voor verkoop op afstand, zelfs als die verplichtingen uitgeoefend worden door dienstverleners, zonder afbreuk te doen aan rechtsmiddelen tegen hen. Orchestra wordt echter vrijgesteld van zijn verantwoordelijkheid als hij bewijst dat de slechte uitvoering van het contract te wijten is ofwel aan de Gebruiker, ofwel aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde partij binnen het contract, ofwel aan overmacht.

Zo kan ook de verantwoordelijkheid van Orchestra niet aangesproken worden voor diverse schadegevallen inherent aan het gebruik van het internet, met name de aanwezigheid van virussen of aanvallen van buitenaf, of elke overmacht.

12 - BESCHIKBAARHEID VAN ONLINE BESTELLINGEN IN DE WINKEL

De klant beschikt over een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf het moment dat zijn bestelling in de winkel ter beschikking is, om zijn aankoop af te halen. Eens die termijn verstreken is, wordt er verondersteld dat het pakketje niet meer opgehaald wordt en maakt dit het voorwerp uit van een retour naar de Maatschappelijke Zetel.

13 - TERUGNAME VAN EEN DEFECT ARTIKEL

Tijdens de termijn van één maand volgend op de levering van het product, kan de klant een defect artikel laten terugbetalen, op eenvoudige aanvraag volgens de volgende modaliteiten: De klant beschikt over de mogelijkheid om het artikel in kwestie te retourneren naar de winkel in België of Spanje, die retour gebeurt per brief of pakketje naar het volgende adres:

 • Voor Frankrijk : ORCHESTRA - Service Client/DEFECTUEUX - 200, Avenue des Tamaris ‐ St Aunès CS 80200 - 34134 Mauguio – France
 • Voor Spanje : ORCHESTRA - Servicio de devolución - CC Parque Sur - Avda. Gran Bretaña S/N (Local 34) - 28 919 - LEGANÉS , MADRID - Spanje
 • Voor Spanje : ORCHESTRA – Service de retour /Weiveldlaan 35 G-H - 1930 ZAVENTEM -België

Het artikel zal daarna onderworpen worden aan de expertise van de Afdeling Kwaliteit die zal oordelen over de gegrondheid van de aanvraag.
Als het antwoord positief is, wordt de Klant vergoed in de vorm van een cadeaubon, inclusief voor de portkosten voor de retour van het artikel onder voorbehoud dat daarvan bewijs wordt voorgelegd.

14 - HOE LID WORDEN VAN DE ORCHESTRA CLUB?
 • 14.1
 • Men kan lid worden van de Orchestra Club in een winkel, in de deelnemende winkels van het merk Orchestra, in Frankrijk, Luxemburg, België, Spanje, Zwitserland, Griekenland, Marokko, Canada, Mauritius, Réunion, Duitsland en Saoedi-Arabië. Deze lijst met winkels kan geraadpleegd worden in de deelnemende winkels in Frankrijk, Luxemburg, België, Spanje, Zwitserland, Duitsland en Saoedi-Arabië of op de site www.shop-orchestra.com. U kunt ook lid worden van de Orchestra Club via de website www.shop-orchestra.com onder voorbehoud dat u ten minste één artikel aankoopt, eveneens op de site listedenaissance.orchestra.fr zonder aankoop verplichting.

 • 14.2
 • Het lidmaatschap van de Orchestra Club geeft recht op onmiddellijke overhandiging van een lidkaart, de zogenaamde 'Clubkaart', op voorwaarde dat u de bijdrage die hieronder gedefinieerd wordt betaalt voor de duur van één jaar of van twee jaar te rekenen vanaf de datum van aankoop.

  De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van de Orchestra Club bedraagt:
  €30 in Frankrijk, België, Luxemburg, Spanje en Griekenland,

 • 14.3
 • Om te profiteren van de voordelen van de Clubkaart in de winkel, heeft het lid twee mogelijkheden:
  Als het lid een fysieke kaart heeft, moet deze bij het uitchecken worden getoond. Het moet de achternaam bevatten - voornaam, een foto waarmee het lid kan worden geïdentificeerd, de datum van oprichting (of vervaldatum) en een uniek identificatienummer.

  Als het lid zijn fysieke Club-kaart niet kan tonen, moet hij zijn achternaam, voornaam, e-mailadres en een identiteitskaart overleggen, zodat de verkoper kennis kan nemen van zijn lidmaatschap en de korting op zijn artikelen kan toepassen. Bij niet-naleving van deze voorwaarden is de winkel verplicht de voordelen van het Cluborkest niet toe te passen.

  Om te profiteren van de voordelen van de Clubkaart op de site www.shop-orchestra.com: wanneer de abonnee zich abonneert op een Clubkaart in de winkel, wordt hem automatisch een e-mail gestuurd met de volgende informatie: type abonnement geabonneerd - nummer Club Card - bijbehorende postcode.

  Om het lidmaatschap te activeren, moet de abonnee naar www.shop-orchestra.com gaan, verbinding maken via zijn reeds bestaande account of anders een account aanmaken via het e-mailadres dat is opgegeven in het lidmaatschapsformulier.

  Het lid moet het Mijn account> Mijn Clubkaart-lidmaatschap invullen> Ik activeer mijn Clubkaart: Clubkaartnummer - bijbehorende postcode ontvangen per e-mail.

  Wanneer leden zich abonneren op een Club-kaart via www.shop-orchestra.com, wordt hun Club-kaart automatisch gekoppeld aan hun klantenaccount.

 • 14.4
 • Het lidmaatschap van de Club brengt geen enkele aankoopverplichting met zich mee als het opgestart wordt in een deelnemende winkel, maar op www.shop-orchestra.com kunt u enkel lid worden op het moment dat u ten minste één artikel aankoopt. Er is geen enkel ander minimum aankoopvolume, niet in de deelnemende winkels en ook niet op www.shop-orchestra.com en ook niet op listedenaissance.orchestra.fr. In de online boetiek www.shop-orchestra.com kunt u met elk lidmaatschap van de Orchestra Club voor € 2500 aankopen aan Clubprijs of voor € 5000 aankopen aan de Clubprijs met de tweejarige kaart.

 • 14.5
 • Het nieuwe lid beschikt over een recht op terugzending gedurende een termijn van veertien (14) dagen om zijn lidmaatschapsbijdrage te laten terugbetalen en dat op eenvoudige aanvraag bij de Klantendienst. Het lid zal binnen die termijn van 14 dagen de keuze hebben om alle artikelen die aan Clubprijs gekocht werden te laten terugbetalen, samen met de eventuele leveringskosten (alle artikelen die hij gekocht heeft in de Orchestra winkels of op www.shop-orchestra.com. Hij zal de artikelen niet mogen bijhouden, noch het prijsverschil mogen betalen en als hij dat wenst, mag hij opnieuw een bestelling ingeven op www.shop-orchestra.com, of mag hij een aankoop doen in een winkel aan Boetiekprijzen. De Klantendienst zal in de systemen kunnen nagaan of alle kastickets en bewijsmiddelen van online bestellingen en dus artikelen terugbetaald werden door de klant.

  Om dat recht uit te oefenen, moet hij contact opnemen met de Orchestra Klantendienst via het contactformulier op de website www.shop-orchestra.com. Als het recht tot terugzending uitgeoefend wordt per telefoon, dan zal Orchestra aan de gebruiker per e-mail bevestigen dat zijn terugzending in aanmerking genomen werd, en dat binnen een maximale termijn van 24 uur na het telefoongesprek. U kunt hier een retourformulier downloaden. De Gebruiker zal terugbetaald worden binnen een termijn van maximum veertien (14) dagen te rekenen vanaf de ontvangst van zijn aanvraag tot retour, en in elk geval na teruggave van de goederen of bij het voorleggen van een bewijsstuk dat de goederen teruggestuurd werden naar de vennootschap Orchestra.

  Bij het vervallen van die termijnen voor terugzending, is het lidmaatschap van de Orchestra Club definitief tot aan de vervaldatum.

 • 14.6
 • Het Lid moet, op het moment van aansluiting, verplicht een geldig e-mailadres en een geldig gsm-nummer meedelen. Orchestra zal niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet ontvangen van elektronische communicatie (e-mail en sms). De Clubkaart is geen betaalkaart noch een kredietkaart. Ze is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

  De Clubkaart zal echter wel voorgelegd mogen worden door de echtgeno(o)t(e) of partner van de hoofdhouder, die geniet van de Clubprijzen. Daartoe moeten de voornaam en familienaam van de echtgeno(o)t(e) of partner ook op de Clubkaart vermeld staan. Voor alle aankopen die gebeuren met de Clubkaart in een winkel en waarvoor het betaalmiddel een kredietkaart of cheque is, moeten de voornaam en familienaam op de betaalkaart of de cheque die zijn van de houder of van de echtgeno(o)t(e) of partner die ook op de Clubkaart vermeld staan.

 • 14.7
 • De Clubkaart is, afhankelijk van de gekozen duur, geldig gedurende één of twee jaar te rekenen vanaf de datum dat ze aangemaakt en geregistreerd werd in het informaticasysteem van Orchestra en wordt niet stilzwijgend verlengd op het einde van die termijn. Het Lid kan zelf kiezen om al dan niet opnieuw lid te worden voor de volgende periode.

 • 14.8
 • Het lidmaatschap van de Orchestra Club kan uitsluitend als geschenk aangeboden worden aan iemand door middel van betaling van de bijdrage in een winkel. De aankoop van een lidmaatschap als geschenk kan niet via de online boetiek www.shop-orchestra.com. Het lidmaatschap dat als geschenk aangeboden wordt is 1 jaar geldig na de datum van activering. De activering van het lidmaatschap dat als geschenk aangeboden wordt, gebeurt in de winkel. De begunstigde overhandigt de geschenketui met het originele kasticket van de betaling van de lidmaatschapsbijdrage en de plastic kaart. Het lidmaatschap zal gevalideerd worden volgens de voorwaarden die voorzien worden in de algemene voorwaarden voor lidmaatschap. De waarde van het geschonken lidmaatschap die overeenstemt met de prijs van de bijdrage zal het voorwerp niet kunnen uitmaken van terugbetaling, uitwisseling en/of tegoed buiten de gevallen van terugzending die hierboven beoogd worden. In welk geval de lidmaatschapsbijdrage uitsluitend terugbetaald zal worden aan de persoon die ingetekend heeft op het contract. De definitieve activering van het lidmaatschap dat geschonken wordt, moet gebeuren binnen een termijn van maximaal 6 maanden, op straffe van annulering van de kaart. In het geval dat de begunstigde van het aangeboden lidmaatschap al een Clubkaart heeft die momenteel geldig is, zal de begunstigde contact moeten opnemen met de Klantendienst.

 • 14.9
 • In het geval dat het, omwille van medische redenen, onmogelijk is om zich naar de winkel te begeven, zal het Lid de mogelijkheid hebben om een uitzondering aan te vragen bij Orchestra, op voorwaarde dat hij/zij een medisch bewijs voorlegt, zodat een derde persoon zijn Clubkaart in zijn/haar naam zou kunnen gebruiken. Die uitzondering zal slechts aan één persoon toegekend worden, voor een beperkte duur die overeenstemt met het medisch bewijs en die de geldigheidsduur van de Clubkaart niet overschrijdt. Die afwijking zal enkel geldig zijn in één winkel en na het voorleggen door de derde persoon van de vereiste bewijzen, met name: zijn identiteitsbewijs, de Clubkaart van het Lid, het origineel van het medisch bewijs en het origineel van de brief waarin de uitzondering toegestaan wordt en die medeondertekend is door Orchestra.

15 - DE VOORDELEN VAN DE CLUBKAART
 • 15.1
 • Het lidmaatschap van de Orchestra Club geeft het lid de mogelijkheid om aankopen te doen aan Clubprijzen voor producten die te koop aangeboden worden in de deelnemende winkels onder de merknaam Orchestra in Frankrijk, Luxemburg, België, Spanje, Zwitserland, Griekenland, Marokko, Canada, Duitsland, Saoedi-Arabië, Réunion, Mauritius. De internetaankopen via www.shop-orchestra.com voor de Kindercollectie van het merk Orchestra, zijn enkel mogelijk voor Clubkaarten die gecommercialiseerd worden in Frankrijk, Luxemburg en Spanje. Met de Clubkaarten die in Zwitserland, Griekenland, Marokko, Canada, Duitsland, Saoedi-Arabië, Réunion en Mauritius gekocht worden, kunnen er geen aankopen gedaan worden via de site www.shop-orchestra.com. Deze lijst met winkels kan geraadpleegd worden in de deelnemende winkels onder de merknaam Orchestra in Frankrijk, Luxemburg, België, Spanje en Zwitserland en op de site www.shop-orchestra.com. Het lidmaatschap is niet geldig bij handelaars die diverse merken verkopen, in de zones en winkels voor destockage.

 • 15.2
 • De Clubprijs bestaat uit de boetiekprijs van het product min een korting van – 50% op alle textiel en accessoires van het merk Orchestra en zwangerschapskledij PREMAMAN, van -30% op de schoenen met uitzonderingen hier naast vermeld en waarvan een korting van -10% ( de uitzonderingen : Adidas, Puma, Reebok, Umbro, Vortex), en – 20% op de textiel PREMAMAN. Voor de afdeling kinderverzorging, is de Club prijs aan – 20% op het volledige gamma PREMAMAN.

 • 15.3
 • Het Lid geniet van de Clubprijzen als hij/zij zijn/haar lidkaart voorlegt aan de kassa en nadat er gecontroleerd werd of de persoon die de kaart voorlegt wel degelijk de persoon is die op de kaart afgebeeld staat.

 • 15.4
 • Er is geen Clubprijs van toepassing op geschenkkaarten, het lidmaatschap van de Club dat aangeboden wordt aan een derde persoon of elke andere Orchestra dienst. De Clubprijs is niet-cumuleerbaar met solden, aanbiedingen in loten of andere promotionele acties die voorgesteld worden in de Orchestra winkels of op www.shop-orchestra.com.

16 - AANPASSING VAN DE PRIJS

U heeft een prijs lager gevonden voor hetzelfde artikel ? Laat het ons weten wij passen de prijzen aan !

 • - U bent lid van de club en u heeft een geldige kaart.
 • - Nieuw product van hetzelfde merk, dezelfde functies, hetzelfde model en dezelfde verpakking.
 • - De prijsaanpassing wordt gedaan op de prijs van een product dat verkocht is in hetzelfde land als de betrokken winkel en binnen de 10 dagen: op product catalogus of de website van producten beschikbaar voor verkoop en beschikbaar op hetzelfde moment in hetzelfde land van de winkel.
 • - U heeft de folder gehouden waarvan de prijs is opgenomen of u heeft andere fysieke bewijs: neemt het bewijs in kwestie mee zodat een medewerker, de prijs en de geldigheidsduur kan nakijken. - Prijsaanpassing buiten de solden periode.
 • - Prijsaanpassing buiten de solden periode.
 • - Wij onderzoeken steeds de totale prijs van het artikel, inbegrepen de administratiekosten (dezelfde dienstverlening dezelfde garantie). Zijn ook inbegrepen in de prijs , milieubelasting, leveringskosten of andere toepasbare belastingen van kracht in de betrokken landen.
 • - Terugbetaling: Binnen een termijn van 10 dagen, met presentatie van het kasticket Orchestra , gebaseerd op de Club prijs Orchestra , voor de leden van de Club, onder vorm van waardebon geldig 1 jaar alleen in de huidige winkel.
 • - Producten die genieten van deze prijsaanpassing worden uitgesloten van 10% bij het afsluiten van een geboortelijst. - Zijn uitgesloten de, fabriekwinkels, groothandel, outlet. - Orchestra behoudt zich het recht om een prijs controle uit te oefenen.
 • - Zijn uitgesloten de, fabriekwinkels, groothandel, outlet.
 • - Orchestra behoudt zich het recht om een prijs controle uit te oefenen.
17 - IN HET GEVAL VAN VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE CLUBKAART

In het geval van verlies van de Clubkaart, zal de Orchestra winkel zoeken in de database van Orchestra om de klant te identificeren. Als hij/zij deel uitmaakt van die database, na controle van zijn identiteit (verplicht voorleggen van een officieel document), dan zal de winkel hem/haar een nieuwe Clubkaart overhandigen in ruil voor 3 euro of 5 Zwitserse frank. Het oude kaartnummer zal gedeactiveerd worden en de geldigheidsdatum van de kaart zal niet aangepast worden.

In het geval dat de Clubkaart gestolen wordt, zal de Orchestra winkel zoeken in de database van Orchestra om de klant te identificeren. Als hij/zij deel uitmaakt van die database, na controle van zijn identiteit en het verplicht voorleggen van het ontvangstbewijs van het neerleggen van een klacht, dan zal de winkel hem/haar gratis een nieuwe Clubkaart overhandigen.

In het geval dat de houder niet teruggevonden kon worden in de database, zal de klant opnieuw een lidmaatschapsbijdrage voor de Club moeten betalen met een geldigheidsdatum op de dag waarop de nieuwe kaart aangemaakt werd. Er zal een nieuwe kaart aangemaakt en overhandigd worden.

18 - WAT ZIJN MIJN VERPLICHTINGEN?

Het Lid van de Orchestra Club heeft de verplichting om Orchestra op de hoogte te brengen van elke wijziging aan zijn contactgegevens, dat kan door in te loggen op de website www.shop-orchestra.com of door contact op te nemen met de Klantendienst van Orchestra, ofwel telefonisch op +33.499.51.50.58 (prijs van een internationaal gesprek) van maandag tot donderdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur, of via ons contactformulier in de rubriek FAQ op de website www.shop-orchestra.com.In het geval dat de gegevens verkeerd zijn of niet meer geldig zijn, zonder dat de houder de nieuwe gegevens meegedeeld heeft aan Orchestra binnen een termijn van 30 dagen, zal Orchestra niet meer in staat zijn om de mogelijke communicatie over het programma te laten bezorgen. Ze zal vrijgesteld worden van elke verplichting tegenover het Lid.

Het Lid verbindt zich er bovendien toe om zijn/haar Clubkaart niet op een frauduleuze manier te gebruiken.

Onderstaande wordt gezien als fraude of poging tot fraude:

 • - Het voorleggen van een Clubkaart zonder foto
 • - Een betaalmiddel dat verbonden is aan de Clubkaart, maar niet op naam staat van de houder van de Clubkaart
 • - Het uitlenen, delen van de Clubkaart, groepsaankoop en aankoop voor rekening van een derde partij met behulp van de Clubkaart.

Orchestra behoudt zich het recht voor om onmiddellijk en zonder schadevergoeding het lidmaatschap van de Orchestra Club te annuleren in zijn voordeel in het geval van fraude of poging tot fraude door het Lid in de winkel of bij ongepast gebruik.

19 ‐ HOE WORDEN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT?

Alle gegevens die persoonlijk zijn worden onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004. In dat opzicht beschikt het Lid over het recht tot toegang en tot het rechtzetten of verwijderen van de gegevens die op hem betrekking hebben en die door Orchestra verwerkt werden, evenals over het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens omwille van doeleinden voor rechtstreekse commerciële prospectie. Het Lid kan die rechten uitoefenen bij de Orchestra Klantendienst, 200 Avenue des Tamaris, St Aunès, CS80200 34134 MAUGUIO CEDEX. Om dat recht uit te oefenen, moet hij contact opnemen met de Klantendienst van Orchestra, ofwel telefonisch op ofwel telefonisch op +33 224 066 00 (prijs van een internationaal gesprek) van maandag to vrijdag van 9h00 uur tot 13H00 en van 14H00 uur tot 17h00, of via ons contactformulier in de rubriek FAQ op de website www.shop-orchestra.com.

Conform de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica en vrijheden, maakt de verwerking van informatie op naam die verzameld werd in de Orchestra winkels en op de site www.shop-orchestra.com het voorwerp uit van een verklaring bij de CNIL onder het nummer 1516068.

Als er bij een aankoop in een Orchestra winkel een e-mailadres en/of een gsm-nummer gegeven wordt, dan wordt dat e-mailadres en/of gsm-nummer automatisch opgeslagen in het klantenbestand van Orchestra als abonnee op nieuwsbrieven en sms'jes van de Orchestra Groep. Het Lid kan zich uitschrijven met behulp van een link in de nieuwsbrieven of door STOP te antwoorden op de sms'jes. Bij het aanmaken van een account op www.shop-orchestra.com gebeurt de registratie in het klantenbestand van Orchestra volgens dezelfde voorwaarden.

20 ‐ INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle elementen van de site www.shop-orchestra.com, al dan niet zichtbaar, inclusief de onderliggende technologie, worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of het octrooirecht. Ze zijn de volledige en gehele eigendom van Orchestra. Elke reproductie, weergave, wijziging, aanpassing of gebruik van één van de elementen van de site www.shop-orchestra.com valt onder de noemer namaak waarvoor de burgerlijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de auteur ervan aangesproken kan worden.

Het Lid dat een persoonlijke website heeft en op zijn/haar site voor persoonlijk gebruik een link wenst te plaatsen die rechtstreeks verwijst naar de homepage van de site, moet daar verplicht de toelating van Orchestra voor vragen. Bovendien is elke hypertextlink die naar de site www.shop-orchestra.com verwijst en die met name de techniek van framing, deeplinking inline linking of andere technieken voor diepe linken gebruikt strikt verboden.

In al die gevallen zal elke link die verwijst naar de volledige site of naar een deel van de site www.shop-orchestra.com, ook al wordt die stilzwijgend goedgekeurd geacht, op eenvoudige vraag van Orchestra verwijderd moeten worden.

21 ‐ AANPASSINGEN AAN DE ALGEMENE VERKOOP- EN LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN VOOR DE ORCHESTRA CLUB

Onderhavige algemene voorwaarden kunnen geraadpleegd worden in de deelnemende winkels onder het merk Orchestra in Frankrijk, Luxemburg, België, Spanje en Zwitserland en op de site www.shop-orchestra.com.

Orchestra behoudt zich het recht voor om het programma op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of op te schorten. De wijziging kan met name betrekking hebben op de diensten en de voordelen die verbonden zijn aan de Orchestra Club. In het geval dat het programma definitief stopgezet wordt, zal het Lid kunnen blijven genieten van de Clubvoordelen tot de geldigheid van de kaart waarvan hij houder is, vervalt.

Orchestra behoudt zich het recht voor om onderhavige voorwaarden op elk moment te wijzigen en aan te passen. De Gebruiker wordt uitgenodigd om regelmatig de mogelijke wijzigingen te raadplegen op de site.

Bij het bevestigen van een bestelling op www.shop-orchestra.com of bij het aangaan van een lidmaatschap van de Orchestra Club in de winkel of op www.shop-orchestra.com, aanvaardt de Gebruiker of het Lid de bepalingen van de meest recente versie die van kracht is en die beschikbaar is op de site www.shop-orchestra.com.

In het geval dat één van de clausules van onderhavige algemene voorwaarden nietig zou zijn omwille van een wettelijke of reglementaire bepaling, of een gerechtelijke beslissing, blijven de andere clausules van toepassing.

22 - Productterugroeping
 • Productterugroeping boekjes Chantecler :
 • Uit een test is gebleken dat er mogelijk kleine stukjes foam (die voor alle duidelijkheid niet giftig zijn) zouden kunnen loskomen en die verstikkingsgevaar zouden kunnen opleveren.

  Als u een van de onderstaande producten heeft gekocht, stop dan met het gebruik ervan en stuur het terug naar de winkel voor een terugbetaling.

  • - Nom du produit : Assiette Mix'N'Match - Crazy jungle
  • - Marque : PREMAMAN
  • - Numéro du(des) lot(s) : 2020/03/2097767
  • - Période de vente : du 21/01/2021 au 02/09/2021
  • - Nature de l’emballage : Sans emballage
  • - Poids : 0.2 Kg
  • - PJPOZ3-CCC-UNQ
  • - PJPOZ2-CCC-UNQ
  • - PJPOZ1-CCC-UNQ

  Wij danken u voor uw medewerking en verontschuldigen ons voor het eventuele ongemak.